C#

Odkaz na stažení Visual studia 2012

Jak nainstalovat Visual Studio

Nová práce s projekty ve Visual Studiu 2019

 

 

Lekce 1 – Úvod do C# a .NET frameworku

Lekce 2 – Visual Studio a první konzolová

Lekce 3 – Proměnné, typový systém a parsováníaplikace

Cvičení k 1.-3. lekci C# .NETC

Lekce 4 – Typový systém podruhé: Datové typy

Lekce 5 – Podmínky (větvení)

Lekce 6 – Cykly v C#

Lekce 7 – Ošetření uživatelských vstupů

Lekce 8 – Pole v C#

Lekce 9 – Textové řetězce v C# podruhé – práce s jednotlivými znaky

Lekce 10 – Textové řetězce v C# do třetice – Split a Join

Lekce 11 – Vícerozměrná pole v C# .NET

Lekce 12 – Matematické funkce v C# a knihovna Math

 

Videa youtube

Programování pro začátečníky – 0. Instalace | C# | Unity (od 5. minuty)

C# | 1 | Základy, proměnné

C# | 2 | Operátory

C# | 3 | Podmínky a cykly

C# | 4 | Funkce

C# | 5 | Pole, kolekce

C# | 6 | Uživatelský vstup + příklad

C# | 7 | Objekty, třídy

C# | 8 | OOP Nákup

C# | 9 | Dědění

 

e