Příklad 11.

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA

logo

 Autor Ing. Marta Bechyňová
Číslo materiálu 4_1_INF_18
K dispozici nahttp://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-11/
Datum vytvoření
  1. 10. 2012
Druh učebního materiálu webová stránka
Ročník1.
Anotacewebová stránka pro vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro zadání PIN do mobilu s využitím všech datových struktur
Klíčová slovaalgoritmus, zadání PIN do mobilu
Vzdělávací oblastInformační a komunikační technologie
Očekávaný výstupStudenti se naučí vytvořit vývojový diagram a program v Pascalu pro zadání PIN do mobilu s využitím všech datových struktur.
Zdroje a citace

dum

Řešený příklad – využití všech datových struktur

Úkol: Vytvořte algoritmus pro zadání PIN do mobilu.

Otázky:

  • Jaké podmínky platí pro zadávání PIN?
  • Počet pokusů?
  • Co se děje, když zadám špatné (správné) PIN?
  • Počet proměnných a jejich typ?

Proměnné:

  • PIN – ukládají se zadaná PIN (typu text)
  • POCETPIN – počítadlo, které si pamatuje, kolikrát jsme do PIN zadávali
  • ANO := 0 , pokud je pin špatně
  • ANO := 1, pokud je pin správně
  • Podle hodnoty v ANO vypíšu zprávu na konci programu

Vývojový diagram:

 

Program v Pascalu:

program mobil;

{$APPTYPE CONSOLE}

Uses SysUtils;

var  POCETPIN, ANO:   integer;

        PIN: string;

begin

  ANO:=0;

  POCETPIN:=0;

  repeat write(‚Zadej PIN: ‚);

          readln(PIN);

          if PIN=’4444′ then

            begin

              write(‚OK!‘);

              POCETPIN:=3;

              ANO:=1;

            end

          else

            begin

              write(‚SPATNE!‘);

              POCETPIN:=POCETPIN+1;

            end

  until POCETPIN=3;

  if ANO=1 then

    write(‚SYSTEM SE NACITA!‘)

  else

    write(‚SIM JE ZABLOKOVANA!‘);

     readln;

 end.