Příklad 6.

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA

logo

 Autor Ing. Marta Bechyňová
Číslo materiálu 4_1_INF_13
K dispozici nahttp://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-6/
Datum vytvoření
 1. 10. 2012
Druh učebního materiálu webová stránka
Ročník1.
Anotacewebová stránka pro vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro určení nejmenšího prvku z posloupnosti celých čísel s předem známým počtem prvků
Klíčová slovaalgoritmus, nejmenší prvek
Vzdělávací oblastInformační a komunikační technologie
Očekávaný výstupStudenti se naučí vytvořit vývojový diagram a program v Pascalu pro určení nejmenšího prvku z posloupnosti celých čísel s předem známým počtem prvků.
Zdroje a citace[online]. [cit. 2012-10-18]. Dostupné z:

http://www.spsemoh.cz/vyuka/algor/index.htm

 

dum

 

Příklad 6.

 • Formulace problému
  Sestavte algoritmus, který určí nejmenší prvek posloupnosti celých čísel s předem známým počtem prvků.
 • Analýza úlohy
  Vstupní údaje: počet čísel POCET, jedno z čísel posloupnosti C
  Výstupní údaje: minimální hodnota MIN
  Analýza: Minimum  nalezneme tak, že postupně porovnáme každý prvek posloupnosti s hodnotou, která byla zatím nejmenší. Problém je u první hodnoty posloupnosti. Řeší se dvěma způsoby:

  1. první prvek posloupnosti se uloží jako minimum a s ním se pak porovnávají zbývající prvky posloupnosti
  2. jako minimum se uloží největší možné číslo, se kterým se porovnávají všechny prvky posloupnosti

  Zvolíme druhý způsob.

Sestavení algoritmu

Vývojový diagram:

 

Zápis programu

var C,POCET,MIN, I : integer;
begin
 readln(POCET);
 MIN:=MAXINT;
 for I:=1 to POCET do
  begin
   readln(C);
   if C<MIN then MIN:=C;
  end;
 writeln('Minimum : ',MIN);
end.

Úkol:

 1. Sestavte algoritmus, který určí největší prvek posloupnosti celých čísel s předem známým počtem prvků.(Běžnou chybou je uložit jako výchozí maximum nulu. V případě posloupnosti obsahující pouze záporná čísla, by takový program nenalezl skutečné maximum.)
 2. Sestavte tento algoritmus pomocí 1. způsobu.