Rozdělení počítačové grafiky

Rozdělení počítačové grafiky

 • rastrová
 • vektorová

Rastrová grafika

Obrázek se skládá z jednotlivých bodů a každý bod je uložen zvlášť pomocí svého kódu barvy a umístění. Tak to je v počítači uložena většina obrázků (fotografie, …).
Obrázky se nedají zvětšovat bez ztráty kvality, dochází k pixelizaci (čtverečkování).

     

Soubory s rastrovými obrázky mají velkou velikost a proto se obvykle ukládají v komprimované podobě. Velikost souboru závisí na velikosti obrázku, barevné hloubce, účinnosti kompresního algoritmu a u ztrátové komprese na zvolené kvalitě uložení obrázku.

Formáty:
bmp, gif, jpg, tiff, raw, png

Zdroje obrázků:
digitální fotoaparát, skenování, vytvoření obrázku v rastrovém grafickém editoru (Gimp, Malování, …)

Vektorová grafika

Obrázky vektorové grafiky se vytvářejí ve vektorových grafických editorech (např Corel Draw, modul Gfig v Gimpu, …). Obrázky jsou uloženy ve formě rovnic a předpisů, které popisují jednotlivé objekty, ze kterých se obrázek skládá (čáry, geometrické tvary, plochy, barevné výplně). Dají se plynule zvětšovat, bez ztráty kvality. Ve vektorovém formátu nelze uložit fotografii. Vektorové obrázky se používají na vytváření grafických prvků, spolu s rastrovými obrázky pak na vytváření koláží, plakátů, … Písmo (font) je navrhováno a používáno ve vektorovém formátu. Každý vektorový editor si ukládá obrázek ve svém vlastním formátu.

Programy pro práci s grafikou

 1. prohlížeče obrázků (IrfanView) (zobrazují obrázky různých grafických formátů, změna velikosti, formátu, orientace obrázku, výřez obrázku, změna barevné hloubky, převod do stupňů šedi, změna jasu a kontrastu)
 2. editory
  • rastrové
  • vektorové

Pojmy

 • pixel – jeden bod obrázku, jeden bod na monitoru
 • barevná hloubka počet bitů na 1 bod obrázku určených pro záznam barvy
  Počet možných barev = 2barevná hloubka
 • monochromatický obraz (černobílý) barevná hloubka je 1 bit na bod. Každý pixel je popsán jedním bitem
 • high color každý pixel je reprezentován třemi barvami v modelu RGB. Každá barva se kóduje 16 bity (5-6-5 bit / R-G-B). Celkový počet barev je 216, což je asi 65 tisíc barev.
 • true color každý pixel je reprezentován třemi barvami v modelu RGB. Každá barva je kódována jedním bytem. Celkový počet barev je 224, což je vice než 16 mil. barev.
 • Názvem true color je někdy označována i 32bitová grafika. 3 byty jsou na barevné kanály RGB, poslední byte je pro alfa kanál (průhlednost).
 • DPI  dots per inch jednotka rozlišení, kvality zobrazení (monitor, tiskárna). Udává, kolik se zobrazí bodů na jeden palec
 • inch palec = 2,54 cm