HTML5 a CSS3 tvorba webu

Zásady pro tvorbu webu

Stažení Pspadu
1. díl – Úvod do HTML a váš první web

Lekce 2: Struktura HTML stránky
Lekce 3: Základní HTML tagy
Lekce 4: Obrázky a odkazy v HTML

Pokud chcete na webu použít své fotografie, kde velikost souborů s obrázky je zbytečně veliká pro zobrazení na webu, doporučuji převzorkování (změnu velikosti) na cca 800 x 600 px. Výsledná velikost souboru s obrázkem je pak cca 100 kB. Některé programy na úpravu fotografií umí tzv.dávkovou konverzi např. program XnView, který je volně stažitelný. Tento program kromě dávkové konverze umí i dávkové přejmenování.

Pokud stahujete obrázky z internetu, neměl by být problém s jejich velikostí.

Praktické cvičení: Řešené úlohy k 1.-4. lekci HTML a CSS
Lekce 5: Tabulky v HTML
Lekce 6: Seznamy v HTML a zopakování tabulky
Lekce 7: Úvod do CSS (kaskádových stylů)
Lekce 8: Typové CSS selektory a zarovnání textu
Lekce 9: Barvy v CSS
Lekce 10: Třídní selektor a stylování textu v CSS
Lekce 11: Stylování textu v CSS – Google fonty, velikost fontu a stín
Lekce 12: HTML layout
Lekce 13: Pozadí webu a velikost elementů
Lekce 14: Obtékání v HTML – Float, Stín
Lekce 15: Rámeček a boxmodel v CSS
Lekce 16: Navigační menu, patička a HTML entity
Lekce 17: Stylování hlavičky HTML stránky a flexbox
Lekce 18: Stylování navigačního menu pomocí flexboxu
Lekce 19: Fixní menu a pozicování v CSS
Lekce 20: Meta tagy, tvorba podstránek a kontaktní formulář
Lekce 21: Stylování tabulek v HTML a CSS
Lekce 22: Galerie obrázků v HTML/CSS