10. Vektorová grafika

 

 • Princip – obraz tvořen jednotlivými grafickými objekty – čáry, křivky, tvary, písma …
 • Vlastnosti objektů – výplň a obrys
 • Výhody – snadná editace, hladké tvary, menší soubory
 • Využití – loga, ikony, kliparty, schémata, grafy, texty, perokresba, technická grafika
 • Barevné modely
  • Model RGB – aditivní, pro monitor, složky – red, green, blue, stupně – 0-255
   • 0,0,0 – černá, 100,100,100 – šedá, 255,255,255 – bílá
  • Model CMYK – substraktivní, pro tisk, složky – cyan, magenta, yellow, black, stupně – 0-100
   • 0,0,0 – bílá, 0,0,0,100 – černá, 10,10,10 – světle šedá
 • Software– Corel Draw (CDR), Inkscape, Adobe Illustrator (AI), MS Visio (VSD), Autocad (DWG)
 

Dělení a formáty (pdf soubor)

Vektorová grafika je jeden ze dvou základních způsobů reprezentace obrazových informací v počítačové grafice. Zatímco v rastrové grafice je celý obrázek popsán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů (pixelů) uspořádaných do pravoúhlé mřížky, vektorový obrázek je složen ze základních geometrických útvarů, jako jsou bodypřímkykřivky a mnohoúhelníky.

Výhody

Vektorová grafika má proti rastrové grafice některé výhody:

 • Je v ní možné libovolné zmenšování nebo zvětšování obrázku beze ztráty kvality (viz ukázka v úvodu článku).
 • Je možné pracovat s každým objektem v obrázku odděleně.
 • Výsledná paměťová náročnost obrázku je obvykle mnohem menší než u rastrové grafiky.

Nevýhody

 • Oproti rastrové grafice zpravidla složitější pořízení obrázku. V rastrové grafice lze obrázek snadno pořídit pomocí fotoaparátu nebo skeneru.
 • Překročí-li složitost grafického objektu určitou mez, začne být vektorová grafika náročnější na operační paměť a procesor než grafika bitmapová.

Použití

Vektorová grafika se používá zejména pro počítačovou sazbu, tvorbu ilustrací, diagramů a počítačových animací. Pro práci s vektorovou grafikou se používají vektorové editory (např. Adobe IllustratorCorelDrawInkscapeSodipodiZoner Callisto).

Bézierova křivka

Bézierova křivka

 

Teoretickým základem vektorové grafiky je analytická geometrie. Obrázek není složen z jednotlivých bodů, ale z křivek – vektorů. Křivky spojují jednotlivé kotevní body a mohou mít definovanou výplň (barevná plocha nebo barevný přechod). Tyto čáry se nazývají Bézierovy křivky.

Francouzský matematik Pierre Bézier vyvinul metodu, díky které je schopen popsat pomocí čtyř bodů libovolný úsek křivky. Křivka je popsána pomocí dvou krajních bodů (tzv. kotevní body) a dvou bodů, které určují tvar křivky (tzv. kontrolní body). Spojnice mezi kontrolním bodem a kotevním bodem je tečnou k výsledné křivce.

Formáty vektorové grafiky

 • .eps, .ps – PostScript
 • .pdf – Portable Document Format
 • .adp – Adobe Illustrator Artwork
 • .cdr – Corel Draw
 • .svg – Scalable Vector Graphics
 • .zmf – Zoner Callisto

Práce s Corel Draw X5 (pdf)

Corel Draw – tutoriály