22. Zpracování prezentací

22. Počítačová prezentace

 • Principy prezentace – typy prezentace, prezentační systémy, zásady správné prezentace
 • MS PowerPoint – vlastnosti, prezentační soubory, nastavení prezentace
 • Prezentace – snímky, rozložení obsahu, design a řízení prezentace
 • Animace a časování – přechody, vlastní animace objektů, časování objektů a snímků
 • Webové prezentace (Inkscape)
 • ON-LINE prezentace – příklady, ukázky

Principy prezentace

 • Počítačová prezentace – zajímavé, přehledné a působivé předávání informací s podporou PC
 • Typy prezentací
  • výuková nebo seznamovací – podpora výkladu učitele nebo prezentéra
   • stručnost, přehledná osnova, ukázky a příklady
  • reklamní – pro výstavy a veřejné projekce – automatické časování, efekty, hudba, video
  • interaktivní
 • Prezentační systém – specializovanou počítačovou aplikaci, pro vytvářet a zobrazení počítačové prezentace.
 • Prezentační systémy
  • PowerPoint – součást kancelářského systému Microsoft Office
  • Impress – součást kancelářských programů OpenOffice.org
  • HTML stránky – využití hypertextů, možnost sílení na internetu
  • SMART Notebook – tvorba interaktivních výukových prezentací pro tabule SMART Board
  • Flash – tvorba internetových animovaných prezentací a her
 • Zásady prezentace
  • Struktura obsahu prezentace – úvod, cíle prezentace, důležité pojmy, závěr, použité zdroje
  • Přehlednost textů – stručná hesla, velikost písma, kontrast vůči pozadí obrazovky
  • Jednotný a vhodný styl prezentace – přechody snímků a animace
  • Přesvědčivost obsahu prezentace – výstižnost obrázků, zvukový doprovod, video

MS PowerPoint

 • Vlastnosti
  • součást MS Office, nejpoužívanější program pro přípravu prezentací
  • prezentace sestává ze snímků určených k projekci datovým projektorem
  • snímky obsahují – texty, obrázky, tabulky, grafy, animace, přechody, video, zvuky
 • Prezentační soubory
  • PPT(X) – základní prezentace – pro tvorbu
  • PPS(X) – přenosná prezentace – pro promítání
  • POT(X) – šablona prezentace – pro design
 • Ovládání PP
  • Zobrazení snímku – normální, řazení, prezentace, předloha snímku
  • Podokno snímků (vlevo) – snímky, osnova
  • Podokno úloh (vpravo)- vlastní animace, výběr prvků
  • Panely nástrojů nebo pás karet (od verze 2007)
 • Nastavení prezentace
  • Prezentace -> Nastavení prezentace …
   • typ prezentace – předváděná, prohlížená, okno
   • možnosti prezentace – zvuk, animace, časování, opakování …
   • kvalita snímku – rozlišení obrazu

Prezentace

 • Rozložení obsahu
  • přednastavené – úvodní, nadpis a obsah, dva obsahy, nadpis, prázdný …
  • vlastní – editace předlohy snímků
 • Design prezentace
  • šablona (motiv) – definuje vzhled a rozložení obsahu
  • pozadí snímku, barvy, písma, efekty …
 • Řízení prezentace
  • klávesnice
   • F5-spuštění, ESC-přerušení, ukončení
   • mezerník-další, kurzor-další, předchozí
  • myš – levé tl.-další, pravé tl.-ovládací menu
  • ovládací ikony v levém dolním rohu snímku
   • předchozí, zvýrazňovač, místní menu, další
 

Animace a časování

 • Přechody
  • animované efekty mezi snímky
   • jednoduché, složité, dynamické
   • po kliknutí, po uplynutí času
   • délka trvání, zvukový efekt
 
 
 • Vlastní animace
  • Styly animací – úvodní, zvýrazňující, závěrečné, dráhy pohybu
  • Parametry – spouštění, rychlost, zvuk …