Okenní aplikace v C#.NET

Ctrl + . 

doplní using…, doplní hlavičku metody

Aplikace Windows Forms (.NET Framework)

Zobrazení Toolbox = Panelu nástrojů =  CTRL+ ALT+ X

Zobrazení Okna vlastností =  F4

Vizuální programování C# .NET

video 42 min

https://youtu.be/Hu6yWBx56hk

 

Lekce 1 – Úvod do Windows Forms aplikací

Lekce 2 – Jednoduchá kalkulačka v C# .NET Windows Forms 

Lekce 3 – Upomínač narozenin – Návrh formulářů

Lekce 4 – Upomínač narozenin – Logická vrstva

Lekce 5 – Upomínač narozenin – Propojení prezentační a logické vrstvy

Lekce 7 – Kreslení na Graphics v C# .NET

Lekce 13 – Základní ovládací prvky Windows Forms

Lekce 14 – Další ovládací prvky Windows Forms

Lekce 15 – Windows Forms – Dialogy

Lekce 16 – Ovládací prvky Windows Forms počtvrté

Lekce 17 – Vlastní ovládací prvky v C# .NETJ

Hra Šibenice #1 – Rozložení prvků na formuláři

Hra Šibenice #2 – Maska a mizení tlačítek

Hra Šibenice #3 – Doplňování písmenek

Hra Šibenice #4 – Obrázky

Hra Šibenice #5 – Game over

Hra Šibenice #6 – Načítání vět ze souboru

Hra Šibenice #7 – Výhra

Hra Šibenice #8 – Zvuky

Hra Šibenice #9 – Distribuce

Tvorba her v C# .NET

Videa na youtube.com:

C# GUI Tutorial CZ 01 – úvod

C# GUI Tutorial CZ 02 – ovládací prvky a jejich vlastnosti

C# GUI Tutorial CZ 03.1 – základní události (8 min)

Jednoduchá kalkulačka (16 min)