MySQL databáze

windows 10 pro 64 bit nastavení Xamppu
spuštění phpMyAdmin ve windows 10:

 http://localhost:81 (číslo nového portu místo portu 80 např. 81)/phpmyadmin/

1. díl – MySQL krok za krokem: Úvod do MySQL a příprava prostředí

2. díl – MySQL krok za krokem: Vytvoření databáze a tabulky

c:\xampp\mysql\data\

3. díl – MySQL krok za krokem: Vkládání a mazání dat v tabulce

4. díl – MySQL krok za krokem: Výběr dat (vyhledávání)

5. díl – MySQL krok za krokem: Řazení, Limit a agregační funkce

6. díl – MySQL krok za krokem: Datové typy a NULL

7. díl – MySQL krok za krokem: Dotazy přes více tabulek (JOIN)