Příklad 7.

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA

logo

 Autor Ing. Marta Bechyňová
Číslo materiálu 4_1_INF_14
K dispozici nahttp://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-7/
Datum vytvoření
 1. 10. 2012
Druh učebního materiálu webová stránka
Ročník1.
Anotacewebová stránka pro vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro určení největšího prvku a počtu jeho výskytů v posloupnosti kladných celých čísel ukončené nulou, která do posloupnosti nepatří
Klíčová slovaalgoritmus, určení největšího prvku
Vzdělávací oblastInformační a komunikační technologie
Očekávaný výstupStudenti se naučí vytvořit vývojový diagram a program v Pascalu pro určení největšího prvku a počtu jeho výskytů v posloupnosti kladných celých čísel ukončené nulou, která do posloupnosti nepatří
Zdroje a citace[online]. [cit. 2012-10-19]. Dostupné z:

http://www.spsemoh.cz/vyuka/algor/index.htm

 

dum

 

Příklad 7.

 • Formulace problému
  Sestavte algoritmus, který určí největší prvek a počet jeho výskytů v posloupnosti kladných celých čísel ukončené nulou, která do posloupnosti nepatří.
 • Analýza úlohy
  Vstupní údaje: jedno z čísel posloupnosti C
  Výstupní údaje: maximální hodnota MAX, počet jejích výskytů PMAX, celkový počet čísel POCET
  Analýza: Maximum nalezneme tak obdobně jako minimum v předchozím příkladu, jen musíme vhodně vyřešit výchozí hodnotu maxima. Zvolíme si první způsob, kdy uložíme do maxima první hodnotu posloupnosti. Protože posloupnost může být prázdná, musíme ošetřit i tento případ.

  Sestavení algoritmu

Vývojový diagram:

Zápis programu

var
 C,MAX,PMAX,POCET : integer;
begin
 POCET:=0;
 writeln('Zadej cislo: ');
 readln(C);
 while C<>0 do
  begin
   inc(POCET);
   if POCET=1
    then
     begin
      MAX:=C;
      PMAX:=1;
     end
    else
     begin
     if MAX<C
      then
       begin
        MAX:=C;
        PMAX:=1;
       end
      else
       if C=MAX
        then PMAX:=PMAX+1;
     end;
   writeln('Zadej cislo: ');
   readln(C);
  end;
 if pocet>0
  then
   writeln('Maximum :',MAX,' vyskytující se ',PMAX,'x z celkového počtu ',POCET)
  else
   writeln('Prázdná posloupnost');
 readln;
end.
 

Příklady:

 1. Sestavte algoritmus, který určí nejmenší prvek a počet jeho výskytů v posloupnosti kladných celých čísel ukončené nulou, která do posloupnosti nepatří.
 2. Sestavte algoritmus, který určí nejhorší známku z testu a počet jejích výskytů v posloupnosti známek ukončené nulou, která do posloupnosti nepatří.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*