Základní pojmy – úvod

Základní pojmy Informatiky

Výpočetní technika

 • Souhrn metod a prostředků určených ke zrychlení a automatizaci zpracování informací

Počítač

 • Technický prostředek určený ke zpracování informací elektronickou cestou

Technické prostředky – Hardware

 • technické vybavení (pevné části – lze na ně sáhnout)

Programy – Software

 • programové vybavení (nelze na něj sáhnout)

Informace

 • Sdělení určené ke zpracování – zvuk, obraz, text

Zpracování informace

 • uložení a přenos
 • zoobrazení a tisk
 • archivace, transformace a komprimace
 • třídění a výběr
 • aritmetické operace
 • logické operace

Jednotky informace

 • bit – 1 bit (binary digit – dvojková číslice)
  • základní jednotka informace
  • označuje se b a může nabývat pouze dvou hodnot – 0, 1
 • Byte – nejmenší adresovatelná jednotka
  • označuje B a platí 1 B = 8 b

Kapacita paměti

 • množství dat které je paměť schopna uchovat
 • udává se v bytech s využitím předpon dle tabulky
PředponaZnačkaZápisMocnina (B)Převod (B)
kilok, K1 kB210 B1024 B
megaM1 MB220 B1048576 B
gigaG1 GB230 B1073741824 B
teraT1 TB240 B1099511627776 B