Příklad 1.

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA

logo

 Autor Ing. Marta Bechyňová
Číslo materiálu 4_1_INF_08
K dispozici nahttp://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-1/
Datum vytvoření
 1. 10. 2012
Druh učebního materiálu webová stránka
Ročník1.
Anotacewebová stránka pro výuku vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro součin čísel.
Klíčová slovaalgoritmus, součin čísel
Vzdělávací oblastInformační a komunikační technologie
Očekávaný výstupStudenti se naučí vytvořit vývojový diagram a program v Pascalu pro součin čísel.
Zdroje a citace[online]. [cit. 2012-10-15]. Dostupné z:

http://www.spsemoh.cz/vyuka/algor/index.htm

 

dum

 

Příklad 1.

 • Formulace problému
  Sestavte algoritmus, který zjistí součin čísel A,B,C,D a vytiskne ho.
 • Analýza úlohy
  Vstupní údaje: čísla A, B, C, D
  Výstupní údaje: SOUCIN
  Analýza: SOUCIN= A*B*C*D
 • Sestavení algoritmu
  Slovní popis:

  1. Čti A,B,C,D
  2. SOUCIN= A*B*C*D
  3. Piš  SOUCIN
  4. Konec

  Vývojový diagram:

  Zápis programu

  var A,B,C,D,SOUCIN : integer;
  begin
   readln(A,B,C,D);
   SOUCIN:=A*B*C*D;
   writeln(SOUCIN);
  end.

Příklady:

 1. Napiš program, který ze stran obdélníka spočítá jeho obvod.
 2. Napiš program, který ze stran kvádru spočítá jeho objem.
 3. Napiš program, který z poloměru kruhu spočítá jeho obsah.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*