Grafické formáty

Základní vlastnosti

Typy grafických formátů

 1. Rastrové (bmp, jpg, gif, tiff, png) – popisují matici barevnýc bodů – bitmapu
 2. Vektorové – popisují objekty v obraze pomocí příkazů a rovnic

Komprese rastrového obrazu

 1. Bezztrátová – při uložení obrazových dat nedochází ke ztrátě informace
 2. Ztrátová – při uložení obrazových dat dochází ke ztrátě informace, vizuální vjem obrazu by neměl být ovlivněn

Struktura grafického souboru

 1. hlavička – základní informace o souboru, typ komprese, rozměry obrázku, odkaz na začátek obrazových dat, …
 2. data (+ paleta) – hodnoty pixelů, použité barvy
 3. (pata) – doplňující informace

Přehled nejběžnějších rastrových formátů

 přípona názevtyp komprese
barvy
 bmp Microsoft Windows Bit Mapped Picture bez kompr., RLE 1, 4, 8, 24 bit/px
 gif Graphics Interchange Format LZW 1-8 bit/px
 png Portable Network Graphic Format LZ77, Huffmanovo 1-48 bit/px
 jpg Joint Photographic Expert Group File Format DCT max 24 bit/px
 tiff Tag Image File Format bez kompr., RLE, LZW 1-24 bit/px
 raw raw (syrový)

 

Popis grafických formátů

BMP

 • pro true color zobrazení (24 bit) se nepoužívá komprese, u obrázků s menší barevnou hloubkou může být použita RLE komprese
 • obrázky mají velkou datovou velikost (šířka x výška x barevná hloubka)
 • barvy jsou reprezenovány ve formátu nezávislém na zobrazovacím zařízení, převod zajišťuje ovladač výstupního zařízení
 • univerzální, dobře dokumentovaný formát bez licenčních omezení

GIF

 • bezztrátová komprese, LZW
 • pro obrázky s malým počtem barev (maximálně 256), s jednobarevnými plochami
 • ukládá barevnou paletu
 • obrázek se ukládá jako množina pravoúhlých obrazců se společným pozadím; části odpovídající pozadí tak nenesou žádnou informaci, nejsou kódované
 • možnost průhledného pozadí
 • možnost uložení více obrázků v jednom souboru
 • možnost animace
 • možnost prokládaného ukládání obrázku (rychlý náhled)
 • obrázek vhodný pro uložení ve formátu gif

PNG

 • zaměřen pro přenos obrázků po síti
 • slučuje výhody GIFu a JPGu
 • dovoluje uložit až 48 bitovou barevnou hloubku
 • má samostatný alfa kanál (8 nebo 16 bit), který uzmožňuje uložit průhlednost a průsvitnost
 • používá bezztátovou kompresi, LZ77 a Huffmanovo kódování
 • bezztrátové předzpracování každého pixelu
 • LZW komprese předzpracovaných pixelů
 • dvourozměrné prokládání
 • bezztrátové uložení i true color obrázků

TIFF

 • velice univerzální formát
 • umožňuje uložit obrázek ve vysoké kvaliatě
 • navržen pro pořeby DTP (Desktop Publishing)
 • neoficiální standard pro ukládání snímků pro tisk
 • používá různé typy bezztrátové komprese
 • soubory mají velkou velikost

Raw

 • bezztrátový formát pro uložení snímků z digitálních fotoaparátů
 • pro ukládání dat přímo z CCD snímače
 • různé varianty RAW pro různé typy fotoaparátů, formát není nikde specifikovaný
 • zvlášť uložena jasová složka a barevné složky
 • formát dat pro kvalitní zpracování fotografií (speciálním SW na počítači, ne firmware ve fotoaparátu)
 • umožňuje následnou lepší korekci expozice, vyvážení bílé aj.

JPEG

 • formát se ztrátovou kompresí především pro ukládání fotografií na webu
 • pro obrázky s velkým počtem barev a s barevnými přechody
 • nevhodný pro obrázky s velkými jednobarevnými plochami a ostrými hranami (Gibbsův jev)
 • umožňuje uložit obrázek progresivně (zobrazuje se postupně v několika průchodech)
 • pro ztrátovou kompresi se nepoužívá jako pracovní formát pro úpravu obrázků (každým uložením souboru se snižuje kvalita obrázku)
 • při ukládání umožňuje nastavit stupeň komprese (kvalita obrázku); viz fotografie květiny uložena se vzůstajícím komprimačním poměrem zleva do prava