4. Vývojové diagramy

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA

logo

 Autor Ing. Marta Bechyňová
Číslo materiálu 4_1_INF_04
K dispozici nahttp://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/4-vyvojove-diagramy/
Datum vytvoření
  1. 10. 2012
Druh učebního materiálu webová stránka
Ročník1.
Anotacewebová stránka pro osvojení pojmu vývojový diagram a seznámení se s jeho značkami.
Klíčová slovavývojový diagram
Vzdělávací oblastInformační a komunikační technologie
Očekávaný výstupStudenti si osvojí pojem vývojový diagram a seznámí se s jeho značkami.
Zdroje a citace[online]. [cit. 2012-10-13]. Dostupné z:

http://www.spsemoh.cz/vyuka/algor/index.htm

[online]. [cit. 2012-10-13]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/

5/55/Vyvojovy_diagram_zarovka.png/457px-Vyvojovy_diagram_zarovka.png

 

dum

 

4. Vývojové diagramy

Jedním z mnoha způsobů znázornění algoritmů jsou vývojové diagramy.
Ve vývojových diagramech se používá několik typů značek, z nichž každé je přiřazen určitý význam. Do těchto značek se vpisují operace nebo skupiny operací, které se mají provést.

Vývojový diagram je druh diagramu, který slouží k grafickému znázornění jednotlivých kroků algoritmu nebo obecného procesu.  Je to grafické znázornění logické struktury řešeného úkolu. Vývojový diagram používá pro znázornění jednotlivých kroků algoritmu symboly, které jsou navzájem propojeny pomocí orientovaných šipek. Symboly reprezentují jednotlivé procesy, šipky tok řízení.

Již bylo řečeno, že před začátkem programování je vhodné nejprve přesně popsat nejen co řešíme, ale také jak to řešit (jedna z činností zejména koho?). Velmi srozumitelnou možností jak popsat, co bude počítač provádět, představuje vývojový diagram.

Velmi častým problémem začínajících programátorů je právě skutečnost, že si nejprve dobře nerozmyslí, co vlastně chtějí řešit ani jak přesně bude program pracovat. Pokud je problém složitý, je velmi obtížné uvědomit si všechny souvislosti bez přesného zadání úlohy a kostry postupu řešení.

Vývojový diagram je grafickým vyjádřením algoritmu. Jedná se o posloupnost geometrických obrazců, které jsou propojeny spojnicemi. Které obrazce to mohou být, popisuje následující stránka.

Používané značky:

začátek algoritmu
konec algoritmu
blok zpracování neboli příkazů
(do bloku zapisujeme akce, které se mají provést např. přiřazovací příkazy)
blok rozhodování
(do bloku zapisujeme podmínku)
blok vstupu nebo výstupu – zapisujeme sem příkazy vstupu nebo výstupu
blok pro cyklus se známým počtem průchodů (opakování)
spojka
(pro rozsáhlé diagramy, rozdělené do několika částí)

Pomocí těchto značek se kreslí základní algoritmické konstrukce.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*