Příklad 2.

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA

logo

 Autor Ing. Marta Bechyňová
Číslo materiálu 4_1_INF_09
K dispozici nahttp://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-2/
Datum vytvoření
 1. 10. 2012
Druh učebního materiálu webová stránka
Ročník1.
Anotacewebová stránka pro vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro výpočet obvodu kruhu.
Klíčová slovaalgoritmus, obvod kruhu
Vzdělávací oblastInformační a komunikační technologie
Očekávaný výstupStudenti se naučí vytvořit vývojový diagram a program v Pascalu pro výpočet obvodu kruhu.
Zdroje a citace[online]. [cit. 2012-10-16]. Dostupné z:

http://www.spsemoh.cz/vyuka/algor/index.htm

 

dum

 

Příklad 2.

 • Formulace problému
  Sestavte algoritmus pro výpočet obvodu kruhu.
 • Analýza úlohy
  Vstupní údaje: poloměr R
  Výstupní údaje: obvod O
  Analýza: O= 2pR
 • Sestavení algoritmu

  Slovní popis:

  1. Čti R
  2. Je R >0 ?
   ANO – jdi na 3.
   NE – jdi na 5.
  3. O=2*pi*R
  4. Piš O a jdi na 6
  5. Piš Poloměr musí být kladný
  6. Konec

  Vývojový diagram:

  Zápis programu

  var R,O : real;
  begin
   readln(R);
   if R>0
    then
     begin
      O:=2*pi*R;
      writeln('Obvod kruhu je : ',O);
     end
    else
     writeln('Poloměr musí být kladný');
  end.

Příklady:

 1. Napiš program, který po zadání poloměru kruhu spočítá jeho obsah.
 2. Napiš program, který po zadání dvou čísel zjistí, které je větší a o kolik.
 3. Napiš program, který po zdání čísla vypíše na monitor zprávu, zda je číslo kladné, záporné nebo rovno nule.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*