2. Algoritmizace

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA

logo

 Autor Ing. Marta Bechyňová
Číslo materiálu 4_1_INF_02
K dispozici nahttp://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/2-algoritmizace/
Datum vytvoření
 1. 10. 2012
Druh učebního materiálu webová stránka
Ročník1.
Anotacewebová stránka pro osvojení pojmu algoritmizace a její etapy.
Klíčová slovaalgoritmus, algoritmizace, program
Vzdělávací oblastInformační a komunikační technologie
Očekávaný výstupStudenti si osvojí pojem algoritmizace a její etapy.
Zdroje a citace[online]. [cit. 2012-10-13]. Dostupné z:http://www.spsemoh.cz/vyuka/algor/index.htm 

dum

 

2. Algoritmizace

Algoritmizace je přesný postup, který se používá při tvorbě programu pro počítač, jehož prostřednictvím lze  řešit nějaký konkrétní problém.

 

Algoritmizaci lze rozdělit do několika kroků:

 1. Formulace problému
 2. Analýza úlohy
 3. Vytvoření algoritmu
 4. Sestavení programu
 5. Odladění programu

Formulace problému

V této etapě je třeba přesně formulovat požadavky, určit výchozí hodnoty, požadované výsledky, jejich formu a přesnost řešení. Tvůrce algoritmu musí dokonale rozumět řešenému problému, jinak nemůže algoritmus sestavit – v praxi programátoři spolupracují s odborníky z oblastí, pro které mají vytvořit algoritmus.

Analýza úlohy

Při analýze úlohy si ověříme, zda je úloha řešitelná a uděláme si první představu o jejím řešení. Dále zjistíme, zda výchozí hodnoty jsou k řešení postačující a zda má úloha více řešení. Podle charakteru úlohy vybereme nejvhodnější a pokud možno nejjednodušší řešení.

Vytvoření algoritmu úlohy

Sestavíme jednoznačný sled jednotlivých instrukcí (příkazů), které je třeba provést, aby byl úkol správně vyřešen. Algoritmus přesně popisuje postup zpracování daného úkolu, nedává však odpověď na daný problém, ale pouze postup, jak ji získat.

Sestavení programu

Na základě algoritmu řešené úlohy sestavíme program (zdrojový text) v konkrétním programovacím jazyce. Ze zdrojového textu se pomocí překladače do strojového kódu vytvoří spustitelný program (případně interpretem se přeloží a spustí jednotlivé příkazy programu). Lze říci, že dobře provedená analýza úlohy a algoritmizace je velmi důležitá pro řešení daného problému a je základním předpokladem sestavení programu pro počítač.

Odladění programu

Odladěním chceme odstranit chyby z programu. Nejčastější chyby jsou chyby v zápise, tzv. syntaktické – ty odhalí překladač a dělají je i zkušení programátoři.
Horší jsou logické chyby, které vyplývají z nesprávně navrženého algoritmu, nebo chyby, které vzniknou  špatným předpokladem v etapě formulace nebo analýzy úlohy –  projeví se nesprávnou činností programu nebo špatnými výsledky – při odstraňování těchto chyb může pomoci ladící program (debugger) umožňující sledování aktuálního stavu proměnných a krokování.
Teprve po odstranění všech druhů chyb můžeme program použít k praktickému řešení úloh.

Skutečný postup při algoritmizaci v praxi

Proces psaní příkazů v programovacím jazyce se nazývá programování. Aby programování skutečně vedlo k požadovanému výsledku, podílí se na vytvoření programu obvykle více osob.

V prvé řadě je třeba přesně určit, co bude program umět – o tuto činnost se obvykle stará analytik. Analytik poté vypracuje určité zadání (nejprve zjistí a popíše řešený problém a poté naznačí jeho řešení), které předá vývojáři (označovanému také jako programátor). Vývojář podle popisu vytvoří program (přepíše řešení do programovacího jazyka). Zápis programu v programovacím jazyce se nazývá zdrojový kód. Poté je spuštěn program, který dokáže přeložit tento zdrojový kód do jazyka počítače, a vznikne tak spustitelný program. Prvotní otestování programu se nazývá jeho ladění.

Vytvořením spustitelného programu práce ani zdaleka nekončí. Tento program dostane tester, který mu zadává různá data a zkoumá chování programu. Pokud objeví chybu, pak ji předá zpět programátorovi k dořešení.

Poté je program předán uživatelům. V průběhu práce s programem může docházet k určitým požadavkům na změny – například v důsledku nakoupení nového počítače nebo pro vytvoření další funkce, kterou původní program neobsahoval. Stejně tak mohou uživatelé chtít, aby jim bylo vysvětleno, jak mají software používat. Této části „života programu“ se říká údržba a podpora.

Opakování:

 1. Co to je algoritmizace?
 2. Vyjmenuj kroky algoritmizace.
 3. Popiš jednotlivé kroky algoritmizace a vysvětli je.
 4. Co to je odladění programu?
 5. Jaký je skutečný postup při algoritmizaci v praxi?

2 komentáře

 1. 1.
  Algoritmizace je přesný postup, který se používá při tvorbě programu pro počítač
  2.Kroky algoritmizace-Formulace problémů, analýza úlohy, vytvoření algoritmu, sestavení programu, odladění programu
  3. Jednotlivé kroky algoritmizace+vysvětlení
  A) Formulace problémů- Je zde potřeba vše formulovat přesně, konečné řešení, výsledek…
  Tvůrci algoritmu všemu musí rozumět
  B) Analýza úlohy-ověření, zda je úloha řešitelná a jestli má víc řešení, pokud jich je více, vybereme nejjednoduší řešení
  C) Vytvoření algoritmu- Sestavíme jednoznačný sled jednotlivých intrukcí, které je třeba provést, aby byl úkol správně.
  Dává postup úkolu, ne však řešení.
  D)
  Na základě algoritmu řešené úlohy sestavíme program v konkrétním programovém jazyce.
  Správně provedená analýza úlohy a algoritmizace je důležitá pro řešení problému.
  E) Odladění programu-Odstraňujeme chyby.
  Syntaktické-odhalí překladač
  Logické-nesprávně navržený algoritmus- nesprávná činnost programu nebo špatné výsledky, odhalí debugger
  4) Odladění programu je odstraňování chyb, němdy jsou syntaktické, ty odhalí např. překladač nebo jsou logické a při těch pomůže ladící program debugger.
  5)
  Programování-
  1) Je potřeba určit, co bude program umět-analytik vypracuje určité zadání, nejprve zjistí problém a naznačí problém, který dá vývojáři (programátorovi)-ten vytvoří program-zápis programu v prohramovém jazyce se nazývá programový kôd.
  Prvotní testování se nazývá ladění.
  Vše je kontrolováno a když je něco špatně, tak je to předáni programátorovi k dořešení.
  Poté je program předán uživatelům-pořád se vše obnovuje.

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*