Příklad 2: Algoritmus zatloukání hřebíků

Příklad 2: Algoritmus zatloukání hřebíků

 • Formulace problému
  Zatluč hřebík do desky.
 • Analýza úlohy
  Vstupní údaje: kladivo, hřebík, deska
  Výstupní údaje: hřebík zatlučen do desky
  Analýza: tlouct tak dlouho, dokud není hřebík zatlučen až po hlavičku
 • Sestavení algoritmu
  Slovní popis:

  1. Vezmi kladivo a hřebík
  2. Přilož hřebík k desce
  3. Uhoď kladivem na hlavičku
  4. Je hřebík zatlučen?
   ANO – Pokračuj bodem 5
   NE – Vrať se na bod 3
  5. Ukonči činnost a odlož kladivo

1 komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*