Přehled důležitých tagů

 

HTML struktura

bodyTag body v HTML 5 označuje tělo celého HTML 5 dokumentu, ve kterém nalezneme obsah celých webových stránek. Popis elementu a ukázky jeho použití.
DOCTYPETag DOCTYPE v HTML 5 sděluje prohlížeči, že kód zobrazuje HTML 5 dokument. Popis elementu a ukázky jeho použití.
headTag head v HTML 5 označuje hlavičku dokumentu, kde můžeme specifikovat např. kódování dokumentu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Hlavička HTML dokumentuPopis hlavičky head HTML dokumentu a elementů do ní patřících, tedy title, style, link, base, meta, script a noscript.
htmlTag html v HTML 5 obaluje celý HTML dokument, který obsahuje hlavičku a tělo. Popis elementu a ukázky jeho použití.
linkTag link v HTML 5 se používá k provázání dokumentu s externím souborem, nejčastěji k CSS stylům. Popis elementu a ukázky jeho použití.
metaTag meta v HTML 5 poskytuje tzv. metadata. Jedná se o informace vložené do HTML dokumentu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Struktura HTML dokumentuPopis struktury HTML dokumentu, tedy tagů doctype, html, head a body. Vysvětlíme si, co do které sekce patří.
styleTag style v HTML 5 slouží k vložení stylování přímo do HTML dokumentu. Popis elementu a ukázky jeho použití.
titleTag title v HTML 5 obsahuje titulek stránky. Každá HTML stránka ho musí v hlavičce obsahovat. Popis elementu a ukázky jeho použití.

Textové tagy

bTag b v HTML 5 označuje text, který se stylisticky odlišuje od ostatního textu, ale zároveň není důležitý. Popis elementu a ukázky jeho použití.
citeTag cite se v HTML 5 používá k citování názvu díla nebo práce. Tag bývá často špatně pochopen, podívejte se na popis elementu a ukázky jeho použití.
emTag em v HTML 5 označuje část textu, která má větší význam než okolní text. Text je vykreslen kurzívou. Popis elementu a ukázky jeho použití.
h1Tag h1 v HTML 5 označuje nejhlavnější nadpis, který obvykle obsahuje název webových stránek. Popis elementu a ukázky jeho použití.
h2Tag h2 v HTML 5 označuje nadpis článku či podstránky. Leží vždy pod nadpisem h1. Popis elementu a ukázky jeho použití.
h3Tag h3 v HTML 5 označuje nějakou menší sekci než nadpis úrovně druhé. Popis elementu a ukázky jeho použití.
h4Tag h4 v HTML 5 označuje nějakou menší sekci než nadpis úrovně třetí. Popis elementu a ukázky jeho použití.
h5Tag h5 v HTML 5 označuje nějakou menší sekci než nadpis úrovně čtvrté. Jeho používání je však řídké. Popis elementu a ukázky jeho použití.
h6Tag h6 v HTML 5 označuje tu nejmenší možnou sekci. Nepoužívá se ale skoro vůbec. Popis elementu a ukázky jeho použití.
iTag i v HTML 5 označuje text, který je řečený jiným přízvukem nebo v jiné náladě. Je vykreslován kurzívou. Popis elementu a ukázky jeho použití.
markTag mark v HTML 5 se používá při zvýraznění části citace, která je klíčová. Popis elementu a ukázky jeho použití.
NadpisyNadpisy slouží v HTML pro lepší orientaci a jsou klíčové pro SEO. Právě z nadpisů si Google bere mnoho informací. Ukážeme si jak a kdy používat tagy h1-h6.
p

pre

Tag p se v HTML 5 používá k rozdělování textu do odstavců, které ignorují bílé znaky. 

Tag p se v HTML 5 používá k rozdělování textu do odstavců, které neignorují bílé znaky

strikeTag strike v HTML označoval přeškrtnutý text. Nově se to dělá přes CSS vlastnost. Popis elementu a ukázky jeho použití.
sTag s v HTML 5 vykresluje obsah přeškrtnutě a označuje text, který již není aktuální nebo korektní. Popis elementu a ukázky jeho použití.
strongTag strong v HTML 5 označuje silnější zdůraznění než tag em. Text je vykreslen tučně. Popis elementu a ukázky jeho použití.
subTag sub se v HTML 5 používá k označení dolního indexu. Využijeme ho např. při psaní vzorců nebo indexaci proměnných. Popis elementu a ukázky jeho použití.
supTag sup se v HTML 5 používá k označení horního indexu. Využijeme ho při psaní mocnin nebo poznámek pod čarou. Popis elementu a ukázky jeho použití.
uTag u v HTML 5 označuje text, který má být vykreslen spolu s podtržením. Popis elementu a ukázky jeho použití.

Layout

articleTag article v HTML 5 označuje samotný článek. Ten může mít svojí hlavičku a i patičku. Popis elementu a ukázky jeho použití.
mainhlavní sekce
footerTag footer v HTML 5 označuje patičku stránky. Obvykle obsahuje copyright a informace o autorovi. Popis elementu a ukázky jeho použití.
headerTag header v HTML 5 označuje hlavičku stránky. Ta zpravidla obsahuje nadpis h1. Popis elementu a ukázky jeho použití.
navTag nav v HTML 5 obsahuje navigaci. Může být součástí header nebo stát samostatně pod ním. Popis elementu a ukázky jeho použití.
sectionTag section v HTML 5 se používá zejména k označení „těla = obsahu stránky“ dokumentu mezi hlavičkou a patičkou. Popis elementu a ukázky jeho použití.

Tabulky

tableTag table v HTML 5 označuje tabulku a obsahuje jednotlivé řádky s buňkami. Popis elementu a ukázky jeho použití.
tbodyTag tbody v HTML 5 označuje tělo tabulky, které obsahuje její data. Popis elementu a ukázky jeho použití.
tdTag td v HTML 5 označuje buňku tabulky, která může obsahovat text, obrázky a další libovolné elementy. Popis elementu a ukázky jeho použití.
tfootTag tfoot v HTML 5 označuje patičku tabulky, ve které je obvykle její celé shrnutí. Popis elementu a ukázky jeho použití.
thTag th v HTML 5 označuje hlavičkovou buňku tabulky. Ve výchozím nastavení je obsah vykreslen uprostřed a je tučný. Popis elementu a ukázky jeho použití.
theadTag thead v HTML 5 označuje hlavičku tabulky, kde je obvykle popis jednotlivých sloupců. Popis elementu a ukázky jeho použití.
trTag tr v HTML 5 označuje řádek tabulky a obsahuje jednotlivé buňky. Popis elementu a ukázky jeho použití.

Seznamy

datalistTag autocomplete v HTML 5 označuje seznam možností, které jsou následně nabízeny v inputu pomocí našeptávače. Popis elementu a ukázky jeho použití.
ddTag dd v HTML 5 označuje popis vysvětlovaného pojmu v slovníčku pojmů. Popis elementu a ukázky jeho použití.
dlTag dl v HTML 5 označuje slovníček pojmů. Také má své vlastní tagy pro položky. Popis elementu a ukázky jeho použití.
dtTag dt v HTML 5 označuje ve slovníčku pojmů vysvětlovaný pojem. Popis elementu a ukázky jeho použití.
liTag li v HTML 5 označuje jednu položku seznamu a nejčastěji obaluje text. Popis elementu a ukázky jeho použití.
olTag ol v HTML 5 označuje uspořádaný číslovaný seznam, který je řazen dle nějakého klíče. Popis elementu a ukázky jeho použití.
Seznamy a slovníček pojmůPopis tagů k tvorbě HTML seznamů a slovníku pojmů – ul, ol, li, dl, dt, dd a příklady jejich použití. Vysvětlíme si atributy reversed, start, type a value.
ulTag ul v HTML 5 označuje neuspořádaný  nečíslovaný seznam. Standardně mají jeho položky odrážky. Popis elementu a ukázky jeho použití.

Ostatní tagy

aTag a v HTML 5 označuje hypertextový odkaz. Pomocí něj se pohybujeme v rámci našeho webu nebo odkazujeme na web cizí. Popis elementu a ukázky jeho použití.

atribut href – cesta k souboru nebo URL

brTag br se používá k zalomení neboli ukončení řádku. Můžeme tak např. zalamovat text v odstavci. Popis elementu a ukázky jeho použití.
divTag div se v HTML 5 používá k seskupování logicky souvisejících blokových elementů a k jejich stylování. Popis elementu a ukázky jeho použití.
hr

img

Tag hr v HTML 5 označuje oddělovač, který je vykreslen jako horizontální čára. Používá se při změně tématu. Popis elementu a ukázky jeho použití.

obrázek

atribut src – cesta k souboru s obrázkem

atribut alt – alternativní text k obrázku