Příklad 4.

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA

logo 

 Autor Ing. Marta Bechyňová
Číslo materiálu 4_1_INF_11
K dispozici nahttp://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-4/
Datum vytvoření
 1. 10. 2012
Druh učebního materiálu webová stránka
Ročník1.
Anotacewebová stránka pro vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro určení počtu záporných čísel z daného počtu čísel
Klíčová slovaalgoritmus, počet záporných čísel
Vzdělávací oblastInformační a komunikační technologie
Očekávaný výstupStudenti se naučí vytvořit vývojový diagram a program v Pascalu pro určení počtu záporných čísel z daného počtu čísel.
Zdroje a citace[online]. [cit. 2012-10-18]. Dostupné z:

http://www.spsemoh.cz/vyuka/algor/index.htm

 

dum

 

Příklad 4.

 • Formulace problému
  Sestavte algoritmus, který určí, kolik z daného počtu čísel je záporných.
 • Analýza úlohy
  Vstupní údaje: počet čísel POCET, jedno z čísel C
  Výstupní údaje: počet záporných čísel P_Z
  Analýza: výchozí počet záporných čísel je nula, je-li kterékoliv z čísel záporné, zvyš počet záporných čísel o jedna
 • Sestavení algoritmu

  Vývojový diagram:

  Zápis programu

  var C,POCET,P_Z,I : integer;
  begin
   readln(POCET);
   P_Z:=0;
   for I:=1 to POCET do
    begin
     readln(C);
     if C < 0 then
      P_Z:=P_Z+1;
    end;
   writeln('Počet záporných čísel je : ',P_Z );
  end.

Příklady:

 1. Sestavte algoritmus, který určí, kolik z daného počtu čísel je kladných.
 2. Sestavte algoritmus, který určí, kolik z daného počtu čísel je nulových.
 3. Sestavte algoritmus, který určí, kolik z daného počtu známek je jedniček.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*