Příklady na výpočet velikosti obrázku

Nutná teorie

Rozlišení

Počtu bodů na jednotku délky se říká rozlišení. Jednotkou délky je bohužel jeden palec (cca 2,5 cm), jednotka se nazývá DPI (dý pí aj, Dot Per Inch, bodů na palec). Obrázek s rozlišením 300 DPI obsahuje na každý palec 300 bodů.

Rozlišení musí být „přiměřené“.  Malé rozlišení: zrnitý obrázek. Velké rozlišení: obrovský soubor.

Barevná hloubka

Barevná hloubka je počet barev, který může nabývat každý bod obrázku. Udává se v bitech na bod. Počet barev se pak spočítá jako 2 na počet bitů např. 2 na 8 je 256.

Barevné fotografie většinou obsahují 16,7 miliónu barev (barevná hloubka 24 bitů na bod), grafické prvky na webu 256 barev (barevná hloubka 8 bitů na bod).

Obrázky určené pro tisk na černobílé laserové tiskárně můžeme převést do 256 stupňů šedi.

 

Příklady na výpočet velikosti obrázku (MB)

Zadání: Rastrový obrázek má velikost 2 048 x 1 536 pixelů. Jaká bude velikost příslušného souboru v paměti počítače, pokud je obrázek nekomprimovaný a je použita barevná hloubka 24 bitů?

 

Co je dobré znát!

1 pixel = 1 obrazový bod složený ze tří subpixelů

24bitová barevná hloubka = 16 777 216 barev, tj. 224) – označováno jako True Color

1 B = 8 b (1 bajt rovná se 8 bitů)

1 kB = 1 024 B (1 kilobajt rovná se 1 024 bajtů)

 

Pro uložení nekomprimovaného obrázku o velikosti 2 048 x 1 536 pixelů v barevné hloubce 24 bitů do paměti počítače je třeba (2 048 · 1 536) · 24 b = 75 497 472 b = 9 437 184 B = 9 216 kB = 9 MB.
Zadání: Kolik megabajtů (MB) v paměti počítače zabere fotografie o velikosti 15 x 10 cm nasnímaná skenerem s barevnou hloubkou 16,7 milionů barev na 100 DPI?

 

Krok 1: převod rozměrů na palce

 • jeden palec je cca 2,54 cm
 • 15 cm je proto asi 6 palců
 • 10 cm pak 4 palce

 

Krok 2: výpočet počtu bodů obrázku

 • fotografie má na šířku 6 palců a na každý palec 100 bodů (100 DPI)
 • celkem má tedy na šířku 600 bodů, na výšku pak 400 bodů
 • celkem obsahuje 600 · 400 bodů, tj. 240 000 bodů

 

Krok 3: výpočet velikosti obrázku v paměti počítače

 • obrázek má 240 000 bodů a každý bod „spotřebuje“ ke svému popisu 3 B (tři bajty na bod → 24 bitů /tj. 16,7 mil. barev/ ÷ 8 bitů)
 • obrázek proto zabere 240 000 bodů · 3 B = 720 000 B, tj. cca 703 kB, tj. cca 0,7 MB

Vypočítej samostatně:

1) Fotografie má velikost 3 072 x 2 304 pixelů. Jaká bude velikost příslušného souboru v paměti počítače, pokud je snímek zkomprimovaný o 75 % a je použita barevná hloubka 24 bitů?

2) Kolik megabajtů v paměti počítače zabere fotografie o velikosti 13 x 9 cm nasnímaná skenerem s barevnou hloubkou 16,7 milionů barev na 300 DPI?

3) Vypočtěte velikost souboru s obrázkem, který vytvoří na paměťové kartě digitální fotoaparát s těmito parametry: rozlišení 6 Mpix, bar. hloubka 24 b, pro ukládání se používá formát JPG s kompresí 1:5. (3,6 MB)

4)Kolik se vejde snímků na paměťovou kartu 512 MB digitálu se snímačem 8 Mpix, který používá pro jejich ukládání formát JPG s kompresí 1:8? (170)

5)Váš digitální fotoaparát se snímačem 7 Mpix nabízí 4 režimy uložení obrázku:

 1. Surový záznam dat ze snímače (RAW) bez komprese.
 2. Bezeztrátový formát TIFF s kompresí 1:3.
 3. Vysokou kvalitu se ztrátovou kompresí JPG v poměru 1:8.
 4. Střední kvalitu snímku ve formátu JPG s kompresí 1:15.

Kolik snímků se v jednotlivých režimech vejde na paměťovou kartu s kapacitou 1 GB ? (A 48, B 146, C 390, D 731)

6) Jaká musí být videopaměť grafické karty (pro dvourozměrné zobrazení) s maximálním rozlišením 2048 x 1536 pixelů, karta nabízí až 32 bitovou barevnou hloubku?  (13 MB)

7) Jaká bude doba přenosu přes Internet linkou o rychlosti 256 kbit jedné fotografie z digitálu s 8 Mpix snímačem, který ukládá ve formátu JPG s kompresí 1:10?                                                        (75 s)

8) Jaká bude doba přenosu naskenovaného alba 50 fotografií 7,5 x 10 cm, skenováno na 600 DPI, RGB, vše uloženo ve formátu JPG s kompresí 1:8, přes Internetovou linku 512 kbit/s?             (21 min a 6 s)

9) Jak dlouho přenášel fotograf své snímky z reportáže v roce 1997, kdy měl k dispozici skener s rozlišením 300 DPI, RGB bar. hloubce a linku o rychlosti 32 kbit/s? Snímky měly formát (přibližně, zaokrouhleno na desítky cm) A4, bylo jich 22 kusů a byly uloženy ve formátu JPG s kompresí 1:10.                  (asi 4 hodiny)