8. Počítačová grafika a multimédia

Grafika

 • Rastrová a vektorová grafika – vlastnosti, srovnání a využití
 • Editory – rozdělení, typy a jejich možnosti
 • Barvy – kódování barev a barevné modely

Výuka základů počítačové grafiky 

Dělení a formáty (pdf soubor)

Multimédia

 • komplexní informační obsah kombinující text, zvuk, obrázky, animaci, video a interaktivitu
 

Zdroje multimédií

 • Počítač
 • Internet
 • Televize
 • Video

 Sdílení multimédií

 • trendem je uložení multimediálního obsahu v počítačové síti a jeho bezdrátové sdílení
  • internetové servery
  • servery firem a institucí
  • domácí multimediální centra

 Využití multimédií

 • rychlý přístup a vstřebávání informací
 • efektivní výuka
 • multimediální zábava
 • multimediální prezentace
 • multimediální komunikace
 

Multimediální vybavení

Pro pasivní využití

 • Počítač
 • Televize
 • Video
 • Mobilní telefon
 

Pro aktivní zpracování

 • Počítač, notebook, kapesní komunikátor
 • Digitální fotoaparát, kamera, skener, internet
 • Programové vybavení

Zvuk

 • Podstata – mechanické vlnění částic prostředí s frekvencí 16 Hz – 20 000 Hz
 • Snímání – pomocí mikrofonů – membrána + uhlík (odporové), cívka(indukční), pevná deska (kondenzátorové)
 • Parametry
  • výška – frekvence vlnění [Hz] – komorní a = 440 Hz
  • intenzita (akustický tlak) [dB] – šepot – 20dB, ulice – 70dB, bouřka – 120dB, práh bolesti – 130dB
  • rychlost šíření – vzduch 343 m/s, voda 1482 m/s, ocel 5960 m/s
 • Digitalizace
  • Vzorkování – snímání vzorků spojitého signálu s frekvencí min. 2x vyšší než je max frekvence zvuku
  • Kvantizace – kódování úrovně intenzity – 8 bit (256 úrovní), 16 bit(216), 32 bit (232), 48 bit (248)
 • Kvalita digitálního zvuku
  • řeč 22kHz/8bit, CD audio 44,1kHz/16bit, DVD audio 96 kHz/24bit, studio 194kHz/32bit
 • Formáty
  • Bezeztrátové – WAV, FLAC, MIDI
  • Ztrátové – MP3, AAC, WMA, Vorbis(OGG)
   • omezení nízkých a vysokých frekvencí, rozsahu úrovní -> snížení sytosti a dynamiky zvuku
 • Software – AudaCity

Video

 • Princip
  • sled statických obrázků, konec 19. století – bratři Lumierové
  • Film – plastový pás se snímky – šířka 8 (amatérský), 16, 35, 70 mm – 25 obr./s + zvuková stopa
  • Video – analogové (magnetická páska), digitální (HD, DVD, SD …)
 • Snímání
 • Postupy zpracování
  • zachytávání, digitalizace, konverze
  • střih
  • ozvučení a titulky
  • efekty
  • uložení a export
 • Formáty
  • AVI (Audio Video Interleave) – základní, zastaralý, populární, kompatibilní, Microsoft
  • WMV (Windows Media Video) – komprimovaný, kompatibilní s přehrávači, Microsoft
  • MPEG – skupina ztrátových komprimovaných formátů pro DVD a internet – Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4
  • FLV (Flash Video) – kontejnerový typ pro Adobe Flash Player a YouTube
 • Software – Pinnacle, Nero Vision, Adobe Premiere