1. Principy a vývoj počítačů

OSNOVA OTÁZKY

 • Princip, funkce počítače
 • Blokové schéma počítače
 • Vývoj počítačů
 • Sestava osobního počítače
 • Parametry komponent počítače

ZÁKLADNÍ POJMY

 • Informace – sdělení které je určeno k přenosu (k šíření)
 • Hardware – HW – technické zařízení ze kterého se PC skládá
 • Software – SW – programové vybavení počítače
 • Výpočetní systém – systém určený pro hromadné zpracování dat, pro komunikaci ke zpracování dat dochází elektronickou cestou, jiný název je ICT ( informační komunikační systém)
 • Počítač – zařízení určené pro elektronické zpracování dat, skladá se ze vstupního zařízení (myš, klávesnice), PC jednotky a výstupního zařízení (monitor, tiskárna)
 • Program – sada instrukcí popisující způsob zpracování dat
 • Data – elektronicky zpracovená a uložená informace
 • Datový soubor – skupina souvisejících dat uložená v paměti PC a pojmenována

ROZDĚLENÍ POČÍTAČŮ

 1. sálové počítače – státní správa, velké firmy, hromandné zpracování
 2. osobní počítače (běžné PC, notebooky, PDA)
 3. speciální (grafické stanice, herní konzole)

VÝVOJ POČÍTAČŮ

Předchůdci počítačů

 • Počítadla – Abakus
  • Vznikl přibližně před 5000 lety
  • Používal se ve starém Řecku a Římě
  • Byla to dřevěná, nebo hliněná destička, do které se vkládaly kamínky – „calculli“
   • odtud název kalkulačka.
 • Logaritmické tabulky
 • Mechanické stroje
 • Vývoj číslicových počítačů

  • vývoj od 30. let 20. století
  • převod dat na elektrické impulsy – digitální zpracování
  • vysoká rychlost zpracování informace
 • 1620 – poprvé pojem osobní počítač
 • Model číslicového PC navržen 1945 – John von Neumann -> Neumanovo schéma počítače

 

 • vstupní jednotka – vstup a kódování dat do elektronické podoby
 • paměť – slouží k uchování dat v průběhu jejich zpracování
 • aritmeticko-logická jednotka – procesor, provádí operace a zpracování dat
 • výstupní jednotka – k zápisu nebo zobrazení zpracovaných dat
 • řídící jednotka – vysílá řidící signály a přijímá informační signály z ostatních jednotek, řídí průběh zpracování dat

Druhou základní architekturou počítačů je Harvardská architektura počítače

VÝVOJ POČÍTAČŮ PO ROCE 1940

Generace počítačů

0. Generace

 • 30. – 40. léta 20. století
 • stavebním prvkem mechanické relé
 • označení Z1, Z2, Z3
 • budova
 • rychlost (operace / s) – jednotky
1. Generace
 • 40. – 50. léta 20. století
 • stavebním prvkem vakuová elektronka
 • označení ENIAC
 • patra budovy
 • rychlost (operace / s) – stovky

2. Generace

3. Generace

 • 70. – 80. léta 20. století
 • stavebním prvkem integrovaný obvod
 • přiblížení běžným uživatelům – programovatelné kalkulátory a minipočítače
 • například Sinclair ZX spectrum, IQ 151
 • rychlost (operace / s) – desetitisíce

4. Generace

 • 80. – 90. léta 20. století
 • stavebním prvkem integrovaný obvod s vysokou hustotou integrace – 100 mil. prvků na 1 cm^2^
 • Osobní počítače – jádrem procesor vyvinutý firmou INTEL
 • například IBM Personal Computer r. 1981 = první PC USA1. PC 5150 r. 1981
 • rychlost (operace / s) – od statisíce
 • 10. – 20. léta 21. století
 • integrace více procesorových jader a dalších obvodů v chipu procesoru – řadiče, paměti, grafický procesor – miliarda prvků na 1 cm2
 • mobilní výpočetní technika s dotykovým ovládáním – notebooky, netbooky, tablety, smartphony …
 • multimediální operační systémy – Windows, Mac OS, Android, Symbian
 • virtuální počítače – softwarová simulace hardwaru
 • Výkon počítačů se zvyšuje použitím několika procesorů (multiprocesory)

 5. Generace

 • Počítače páté generace jsou zatím hudbou budoucnosti. Někdy jsou popisovány jako stroje s umělou inteligencí – stroje vykazující známky inteligentního chování. Definice pojmu „inteligentní chování“ je stále předmětem diskuse, nejčastěji se jako vzorek inteligence užívá lidský rozum
 • Umělá inteligence – myšlenkové postupy člověka, konverzace s člověkem, automatická oprava programu, samostatné rozhodování
  Paralelní zpracování, multiprocesing, podobnost s biologickými neuronovými sítěmi
  Nová součástková základna – balistické tranzistory, supravodivé Josephsonovy obvody
  Počítače „non von“ – opuštění von Neumannovy koncepce – paralelní počítače (paralelním zpracováním procesů)