2. Topologie sítí

Topologie sítí

je způsob, jakým jsou stanice v síti propojeny. Topologie je  prvkem síťového standardu a podstatně určuje výsledné vlastnosti sítě. Úzce souvisí s kabeláží.

➢Sběrnicová topologie (BUS topology)

• použito průběžné vedení, od stanice ke stanici
• stanice se k vedení připojují pomocí odbočovacích prvků
výhody: kabel vede od stanice ke stanici – malá spotřeba kabelu a nízká cena kabeláže
nevýhody: velký počet spojů v kabelu, úplný výpadek sítě při přerušení kabelu, současně může vysílat jen jeden uzel, nízká přenosová rychlost (10 Mbit/s), poruchovost, obtížná diagnostika, omezená délka větve

➢Hvězdicová topologie (star topology)

• každá stanice je připojena vlastním kabelem
• kabely od stanic jsou pak soustředěny do rozbočovače
výhody: nízká náchylnost k chybě, porucha jednoho kabelu vyřadí z činnosti pouze jednu síťovou stanici, lokalizace poruchy je jednodušší než u sběrnicové topologie, vysoká rychlost (100 – 1000 Mbit/s)
nevýhody: vyšší spotřeba kabelů, použití rozbočovače, výpadek rozbočovače znamená výpadek celé sítě
• Propojení pouze dvou počítačů lze realizovat bez koncentrátoru. Je třeba mít kříženou TP.

➢Kruhová topologie (ring topology)

• spojovací vedení stanic vytváří souvislý kruh, což dovoluje použít metodu postupného předávání zpráv (token)
výhody: jednoduchý způsob předávání zpráv bez náchylnosti ke kolizím
nevýhody: při výpadku stanice dojde k přerušení činnosti sítě, dnes málo používaná topologie

➢Stromová topologie (tree)

propojení počítačů do útvaru tvarem připomínající strom. Vycházejí z hvězdicové topologie spojením aktivních síťových prvků, které jsou v centrech jednotlivých hvězd. Takovéto propojení se používá především v rozsáhlých počítačových sítích ve velkých firmách. Jednotlivé hvězdice často představují jednotlivá oddělení firmy, patra budovy nebo celé budovy. Tyto hvězdice jsou pak znovu spojeny hvězdicovitým způsobem.

➢Úplná síť

• každá stanice je propojena s každou
• spíše teoretická možnost – obtížná instalace a vysoké náklady

➢Páteřní síť (backbone)

• při propojování lokálních sítí nebo při propojování různých typů topologií obvykle s rychlým přenosovým médiem

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*