Kanály

 Kanály

Vytváření a nastavení kanálů provádíme v dialogu pro kanály viz. obrázek dole, který vyvoláme z nabídky Soubor — > Dialogy — > Kanály nebo klikneme v hlavním okně na malou šipku směřující doleva, zde vybereme Přidat odrážku — > Kanály.

Kanály v obrázku jsou jednotlivé barvy RGB modelu – červená, zelená a modrá. Nelze je ovlivnit, vytvoří se podle výskytu jednotlivých barev. Miniatury kanálu jsou zobrazeny v odstínech šedi, černá je 100% zastoupení složky barvy, bílá nulové zastoupení. Větší možnosti s kanály představuje Alfa kanál, který popisuje hodnoty průhlednosti ve všech pixelech, určuje poměr míchání s pozadím.

Alfa kanál v GIMPu přidáme z nabídky Vrstva — > Průhlednost — > Přidat alfa kanál. Průhlednost se projeví například, když vyřízneme část obrázků, pozadí nebude vyplněno barvou pozadí, ale zůstane průhledné (šachovnice). Pokud má zůstat alfa kanál i po uložení, musíme zvolit podporující formát např. PNG. Do kanálu lze ukládat výběry, měnit je a následně je používat.

Záložka kanály

 Práce s kanály

Používání kanálů je velice vhodné pracujeme-li se složitějšími výběry. Schopnost uložit výběr do kanálu a editovat výběry v kanálu masky výběru, nám umožní uložit si výběry pro pozdější použití. Kanály se liší od vrstev tím, že ovlivňují celý obrázek. Pozadí označeného kanálu je zvýrazněno, lze pracovat s více kanály najednou. Na každý kanál lze aplikovat různé efekty. Vybíráme ovšem jen takové, které ovlivňují černou nebo bílou barvu a odstíny šedé.

S kanály pracujeme obdobně jako s vrstvami (přejmenování, kopírování, odstranění). Vytvoření nového kanálu provedeme přes ikonku prázdného listu. Druhou možností je vytvořit kanál z výběru přes Vybrat  — > Uložit do kanálu. Z vybraného kanálu lze vytvořit výběr a to přes ikonu Kanál do výběru. Kliknutím na oko zneviditelníme příslušný kanál a naopak. Vlastnosti kanálu nastavíme kliknutím na první ikonku dole Upravit atributy kanálu nebo dvojitým kliknutím na vybraný kanál. Nastavujeme název kanálu a jeho průhlednost. Čím vyšší hodnota, tím menší je průhlednost okolní plochy masky kanálu. Dále zde nastavujeme barvu kanálu, klikneme na obdélník umístěný vpravo v tomto okně

Příklad: Vytvoření rámečku kolem obrázku

1) Otevřeme obrázek, dále vytvoříme libovolný výběr v obrázku. Přepneme se na odrážku kanál a z výběru vytvoříme kanál přes Vybrat — > Uložit do kanálu. Dále Vybrat — > Zmenšit o 40 bodů a opět Vybrat — > Uložit do kanálu.

2) Klikneme na ikonu atributu kanálu, u prvního kanálu nastavíme průhlednost na 50 a nazveme ram1, druhý pojmenujeme ram2, průhlednost 30. Označíme kanál ram1 a klikneme na ikonu Kanál do výběru, přepneme se na kanál ram2 a pravé tlač. myši — > Ubrat z výběru. Celý výběr si zkopírujeme Upravy — > Kopírovat, přepneme se na vrstvy, vytvoříme novou a vložíme výběr. Nakonec klikneme na plovoucí výběr a dáme Ukotvit vrstvu. Výsledkem je vytvořený rámeček v obrázku.

Rámeček okolo obrázku

Samotná práce s kanály

Důležité je uvědomit si, že kanály ovlivňují celý obrázek, tím se zásadně liší od vrstev, ovšem lze pracovat s více kanály najednou. Jistě jste si všimli, že pozadí označeného kanálu je barevné. Takto můžeme označit více kanálu nebo pouze jeden jediný.

Na jednotlivé kanály můžete aplikovat jakýkoliv efekty. Vybírejte ovšem jen takové, které ovlivňují černou nebo bílou barvu a odstíny šedé.

Skutečným důvodem proč bychom měli používat kanály je schopnost ukládat a editovat výběry v kanálu masky výběru. Kdykoliv vytvoříte výběr, který je o něco trochu komplexnější než čtverec či kruh, měli byste si ho uložit do kanálu pro pozdější využití.

Pokud klikneme na ikonku Nový kanál, objeví se nám v druhé části založky Kanály prázdný kanál, který si můžeme přejmenovat. Tím máme vytvořen nový kanál. Přepneme se na záložku Vrstvy a vybereme si například nástroj Štětec a něco nakreslíme do našeho obrázku (nesnažte si označit vrstvu, nefungovalo by vám to a kreslili byste do obrázku vybranou barvou). Kreslíme-li bílou barvou odkrýváme obrázek, a naopak černá barva ho zakrývá. Po nakreslení jakýhokoliv tvaru se znovu přepněte na záložku Kanály, abyste se přesvědčili, že se nám maska kanálu změnila podle našeho kreslení.

maska kanálu

Klikněme dvakrát na ikonku obrysu kanálu. Otevře se dialogové okno vlastnosti kanálu, kde můžeme nastavit hodnotu průhlednosti. Defaultně je tato hodnota padesát procent. Pro názornost uvádím, jak by obrázek vypadal, kdyby byla hodnota sedmdesátpět a sto procent. Čím vyšší hodnota, tím menší průhlednost okolní plochy masky kanálu. Bílá – 100%tní průhlednost, černá neprůhlednost.

Hodnota krytí 75 Hodnota krytí 100

Ve vlastnostech kanálu můžeme nastavit také jeho barvu, pokud klikneme na barevný obdélník v tomto okně

Změna barvy kanálu

Můžeme postupovat ovšem i obráceně, tzn. nejdříve si vytvoříme nějakým nástrojem výběr, který uložíme do kanálu, pomocí volby: Výběr –> Uložit do kanálu. Takto vytvořený výběr můžeme ještě doupravit, tzn. změnit krytí, barvu.

Kombinace výběru a štětce

Složitější příklad

Otevřeme si fotografii a vytvoříme si výběr pomocí libovolného výběrového nástroje (v tomto příkladu zvolím například nástrojbezierův výběr). Vytvořený výběr si uložme do kanálu a nazveme si ho oramovani. Výběr zmenšíme pomocí nabídky: Výběr –> Zmenšit asi tak o 25 bodů, a poté ho ještě zaoblíme s použitím nabídky Výběr –> Zaoblení a zde použijeme hodnotu 20. Takto změněný výběr si uložíme do kanálu, který si pojmenujeme oramovani2.

výběr dva kanály

Teď bychom měli mít dva nové kanály, které si můžeme zviditelnit tak, že klikneme do sloupce malých oček a řádku příslušející k danému kanálu. Na obrázek se přehodí fólie s nakresleným kanálem.

U prvního kanálu (tedy oramovani) nastavíme krytí na 100 a krytí druhého kanálu necháme beze změny. Takto můžeme být s úpravou obrázku spokojeni. Ovšem můžeme pokračovat dále.

Označíme si kanál s názvem oramovani a z místní nabídky vybereme volbu Kanál do výběru, aby se výběr vrátil do obrázku. Označíme si kanál oramovani2 a z místní nabídky vybereme volbu: Ubrat z výběru. V obrázku se objeví zbytek. Dále můžeme třeba výběr změnšit nebo provést něco jiného. Úpravy –> Kopírovat (uložíme do schránky včetně veškerých informací).

Po zkopírování rozdílů obou kanálů se přepneme do vrstev, a vybereme Úpravy –> vložit, přibude nový plovoucí výběr. A tím vznikl rámeček okolo našeho objektu na fotografii. Objekt, který jsme takto orámovali je jakoby za sklem.

rámeček

Tímto můžeme s prací skončit. Většinou se ale s obrázkem provádí ještě další úpravy, jako například vyplnění pozadí okolo našeho objektu barvou, jak je zřejmé z následujícího obrázku.

rámeček

Pokud bychom chtěli aby iluze rámečku byla dokonalá můžeme oblast, která jej tvoří vyplnit nějakou texturou. Postup je následující: vybereme oblast rámečku, v okně nástrojů si vybereme příslušný vzorek a poté pomocí příkazu Úpravy –> Vyplnit vzorkem jej vyplníme tímto vzorkem.

volba stopy

Vyplněný rámeček může vypadat jako na následujícím obrázku.

rámeček

Aby pozadí obrázku nepůsobilo rušivě, je možné jej opět překrýt texturou. K výběru oblasti, kterou budeme chtít vyplnit texturou, použijeme opět námi vytvořený kanál orámování. Z kontextové nabídky tohoto kanálu použijeme volbu Kanál do výběru. Poté se přepneme na vrstvy, zaktivujeme vrstvu pozadí, a zde zinvertujeme výběr, který následně vyplníme požadovaným vzorkem (postup byl popsán výše). Na prvním z následujících obrázků je vidět, jak bude vypadat obrázek s takto upraveným pozadím. Druhý z obrázků je již finální obrázek, který vznikl složením rámečku vyplněného texturou a předcházejícího obrázku.

rámeček výsledný obrázek

S kanály můžete experimentovat, a zkoušet vytvářet různé efekty, jejichž většinu byste klasickými nástroji nedokázali.

 Masky

Masky najdeme v nabídce Vrstva — > Maska nebo vybráním vrstvy a pak pravým tlačítkem myši vyvoláme nabídku pro masky.

Masku si lze představit jako filtr, který brání obrázek před editací. Přidáváme ji k vrstvě a týká se jednotlivé vrstvy. Maska je sada barev v odstínu šedé od 0-255. Pixely s hodnotou 0 jsou transparentní, 255 jsou bílé a plně kryjí příslušné pixely ve vrstvě. Vytvoření masky se může provést přes pravé tlač. myši a Přidat masku vrstvy, pokud nabídka není aktivní vybereme Přidat alfa kanál. V dialogovém okně pro přidání masky vrstvy vybíráme z těchto možností:

    • Bílá (úplné krytí): maska nemá žádný efekt, všechny pixely ve vrstvě jsou plně viditelné.

 

    • Černá (úplná průhlednost): maska dává plnou průhlednost vrstvě, která se stává neviditelná.

 

    • Alfa kanál vrstvy: maska se vytvoří dle obsahu alfa kanálu. Pokud vrstva obsahuje průhlednost, je tato zkopírována do masky.

 

    • Výběr: maska se vytvoří podle pixelů nacházejících se ve výběru. Pokud chceme použít tuto volbu je potřeba mít v obrázku vybranou nějakou oblast.

 

  • Kopie vrstvy v odstínech šedi: maska se vytvoří jako černobílá kopie jednotlivých pixelů ve vrstvě.

Položka Invertovat masku při vytvoření masky invertuje stav, který jsme si vybrali.

Maska se objeví vedle miniatury vrstvy, mezi vrstvou a maskou se přepínáme lev. tlač. myši. Maska vrstvy se aplikuje jen na část vrstvy a ne na celý obrázek. Kreslit v masce můžeme jen v odstínech šedi. Bílá barva dělá masku průhlednou, černá neprůhlednou. Pokud chceme masku použít, vybereme Použít masku vrstvy, maska se odstraní a zároveň se aplikuje na vrstvu. Pro odstranění použijeme z místní nabídky Odstranit masku vrstvy.

Příklad: Spojení dvou obrázků

Obrázek s motýlemKvětiny

1) Otevřeme dva obrázky se stejným rozlišením a barvami. První obrázek celý zkopírujeme a vložíme ho do druhého obrázku jako novou vrstvu. K této vrstvě přidáme masku, stav masky ponecháme (bílá).

Okno vrstev

2) Přepneme se na tuto masku, vybereme nástroj mísení (barva popředí bílá, pozadí černá, lineární přechod) a diagonálně táhneme přes obrázek.

Spojení dvou obrázků

3) Vznikl obrázek, kde první obrázek tvoří pozadí a přes něj je druhý obrázek s použitou maskou.

 Rychlá maska

Zapneme přes ikonku v levém dolním rohu Přepnout rychlou masku. Rychlá maska se nejvíce hodí pro editaci výběrů. Celý obrázek pokryje červená průhledná fólie. Kreslením do obrázku upravujeme výběr, stejným způsobem jako masku u vrstvy (černá barva ubírá, bílá přidává). Pokud jsme hotovi stiskneme ikonku rychlé masky. Objeví se obrázek s aktivním výběrem, který odpovídá námi vytvořené rychlé masce. Nastavení rychlé masky probíhá přes pravé tlač. myši na ikonku rychlé masky. V nabídce nastavujeme barvu a krytí, dále zda se má maska vytvořit z označené oblasti, nebo z nevybrané části. Stupeň krytí nerozhoduje barva, ale odstíny šedi. Černá barva stoprocentně kryje, bílá naopak.

Příklad: Orámování obrázku

1) Otevřeme obrázek, Vybrat — > Vše, Vybrat –> Zmenšit, kde zadáme šířku rámečku.

2 Přepneme se na rychlou masku, okolo obrázku se vytvoří rámeček červené barvy.

3) Na takto vytvořenou rychlou masku lze aplikovat mnoho efektů, vybereme např. Filtry — > Zkreslení — > Vlny

4) Opět klikneme na ikonku rychlé masky, tím vytvoříme výběr, poté dáme Vybrat — > Invertovat a získáme výběr rámečku.

5) Tento výběr lze vyplnit např. barvou, vybereme nástroj obr. pro plechovku plechovka a klikneme do výběru.

Obrázek s rámečkem