21. Zpracování tabulek

 

 • Tabulkové procesory – typy, funkce, organizace dat, soubory, ovládání
 • Formátování tabulek – typy dat, formátování, výběr buněk
 • Vzorce a grafy – struktura vzorce, funkce, adresace, typy grafů, prvky grafu
 • Databázové funkce – řazení, filtrace, příčky, pohledy, makra
 • ON-LINE tabulkové procesory – příklady, ukázky

Tabulkové procesory

 • systémy pro organizaci a správu dat formou přehledných tabulek
 • zpracování dat převážně číselného charakteru – výpočty, grafy
 • Typy
  • MS Excel – součást MS Office
  • Open Kalk – součást Open Office, volně dostupný, kompatibilní s Excelem
 • Funkce
  • přehledná prezentace dat formou tabulek a grafů
  • matematické, finanční a statistické operace s daty
  • tvorba datových formulářů pro sběr a zpracování dat
  • zpracování datových seznamů – výběr a třídění dat
 • Organizace dat
  • Sešit = soubor XLS
  • List = tabulka
   • Sloupce A, B, .. AA, AB … XZ, ZZ
   • Řádky 1, 2, … 65 536
  • Buňka = nejmenší adresovatelná část tabulky
 • Soubory Excelu
  • tabulky – XLS(x)
  • šablony – XLT(x)
  • export a tisk – CSV, TXT, PDF
 • Ovládání
 •  
  • panel Rychlý přístup, Karty, Skupiny
  • řádek vzorců, záhlaví řádků a sloupců
  • záložky listů, stavový pruh
 

Formátování tabulek

 • Typy dat
  • Text, Číslo, Měna, Procenta
  • Datum, Čas, Hypertextový odkaz
  • Vzorec, Komentář
 • Formátování
  • Typ dat, Zarovnání, Písmo, Ohraničení
 • Výběr buněk
  • souvislý výběr – tažení pomocí myši
  • nesouvislý výběr – tažení + '''<CTRL>'''
  • výběr sloupce/řádku – pomocí záhlaví sloupce/řádku
  • výběr tabulky – levý horní roh záhlaví sloupců/řádků – <Ctrl> + <A>
 

Vzorce a grafy

 • Struktura vzorce
 • Adresace buněk
  • relativní adresy – D5 – mění se při kopírování vzorce
  • absolutní adresy – $D$5 – adresy se nemění
  • definované názvy – pro buňky i oblasti
 • Funkce
  • Matematické, Finanční, Statistické
  • Datumové, Časové, Informační
 • Textové, Datové , Vyhledávací
 • Typy grafů
 • Sloupcové
 • Spojnicové
 • Výsečové
 • Speciální
  • plošný
  • bodový
  • bublinový
 • Prvky grafu
prvky grafu
 • oblast grafu, název grafu
 • vodorovná a svislá osa, popisy os
 • vodorovná a svislá mřížka, legendy
 • datová řada, kategorie, datový bod

Datové seznamy

 • rozsáhlé datové tabulky
  • Řazení – podle sloupců vzestupně a sestupně
  • Filtrace – automatický a rozšířený filtr
  • Příčky – ukotvení záhlaví u rozsáhlého seznamu
  • Pohledy – pojmenovaná nastavení zobrazení a tisku
  • Makra – zaznamenané a pojmenované skupiny příkazů VB

ON-LINE tabulkové procesory 

celá řada online kancelářských balíků, jejichž součástí jsou i tabulkové procesory, které se svými možnostmi vyrovnají desktopovým aplikacím