2. Stažení a popis prostředí

Úkoly:

 1. Spusťte program a prohlédněte si jeho prostředí.
 2. Zkuste popsat prostředí programu na základě znalostí o Inkscape a Gimp.
 3. Co má Flash oproti Inkscape a Gimp navíc a proč?

Výklad:

Stažení

Popis prostředí

Aplikace Macromedia Flash 8 Professional  představuje špičkové publikační prostředí pro tvorbu působivého interaktivního obsahu.

Ihned po startu zvolíme buď z nabídky, nebo z menu nahoře možnost nového souboru, typ vybereme Create New – Flash Document.

 1. Základním nastavením pro projekt je jeho rozměr v pixelech a hodnota fps, která určuje, kolik snímků bude ve výsledné animaci vykreslováno za vteřinu. Rozměr si nastavíme podle vlastních potřeb, ovšem u hodnoty fps si musíme hodnotu dobře rozmyslet. 
  Příliš malá hodnota způsobí trhanou animaci, příliš velká hodnota bude potřebovat větší výkon a přidá nám práci při vytváření animace. Standardně se používá hodnota 12 fps, pro plynulejší animaci lze použít 24 fps.
 2. Nástrojová lišta, jednotlivé nástroje budou popsány později.
 3. Plátno pro kreslení, import a další, zde budeme vytvářet jednotlivé snímky.
 4. V této části se nachází knihovna se symboly.
 5. Časová osa.
 6. Okno s vrstvami, je důležité vkládat 1 animaci do 1 vrstvy!

Vrstvy

Vrstvy v Adobe Flash fungují velmi obdobně jako například v Adobe Photoshopu nebo Gimpu, lze si přidávat libovolné množství vrstev pro lepší orientaci v projektu, samozřejmě lze vrstvy zamknout, schovat a navíc jsou vrstvy barevně odlišeny. Pro lepší orientaci je možno si vrstvy rozdělit do složek.

play-sharp-fill
(velikost videa: 2,59 MB)
 

Opakování:

 1. Popiš prostředí programu.
 2. Jak se pracuje s vrstvami?
 3. Co to je fps a jak má být tato hodnota velká?
 4. Kde si nastavíš rozměr plátna a v jakých jednotkách?
 
Zdroje:

[online]. [cit. 2018-09-03]. Dostupné z: http://www.gjszlin.cz/ivt/esf/flash/flash-uvod-do-programu.php