9. Rastrová grafika

 

Rastrová grafika

 • Princip
  • rastrový obraz je tvořen barevnými body uspořádanými do mřížky – rastru
  • každý bod v zobrazení nese informaci o své poloze a barvě (bitmapa)
 • Využití – digitalizace obrazu při skenování, digitální fotografie
 • Parametry
  • rozlišení – kvalita zobrazení detailů, počet uložených bodů na jednotku délky DPI (Dot Per Inches)
   • 70-100 DPI – zobrazení na monitoru, 300-500 DPI – skenování a tisk, >800 DPI – profi grafika
  • barevná hloubka – věrnost barev, počet bitů použitých k zakódování informace o barvě obrazového bodu
   • 8 bitů = 256 odstínů, 16 bitů = 65.536 odstínů (high color), 24 bitů = 16,7 mil. odstínů (true color)
 • Formáty
  • BMP – základní formát, uložení pixelů bez komprese, barevná hloubka 1, 4, 8, 16, 24 bit
  • JPEG – nejrozšířenější formát, využití ztrátové komprese, barevná nejčastěji 24 bitů
  • GIF – bezeztrátová komprese, max. barevná hloubka 8 bit, podpora průhledné barvy, podpora animace
  • PNG– moderní formát, sloučení výhod GIF a JPG, průhlednost, efektivní bezeztrátová komprese
  • odkaz na grafické formáty podrobně: http://gimp.comuv.com/kurs_formats.php
 • Úpravy – ořez, natočení, rozlišení, barevná hloubka, sytost, kontrast, jas …
 • Dávková konverze a přejmenování – XnView
 • Software – Gimp, XnView, Google Picasa, PhotoFiltre, Zoner Photo Studio, Corel PhotoPaint, Adobe PhotoShop

 

Dělení a formáty (pdf soubor)

Nevýhody bitmapové grafiky

 • velké nároky na zdroje (při vysokém rozlišení a barevné hloubce velikost obrázku dosahuje i jednotek megabytů, v profesionální grafice se běžně operuje i s podklady o desítkách megabytů)
 • změna velikosti (zvětšování nebo zmenšování) vede ke zhoršení obrazové kvality obrázku
 • zvětšování obrázku je možné jen v omezené míře, neboť při větším zvětšení je na výsledném obrázku patrný rastr

Výhody bitmapové grafiky

 • pořízení obrázku je velmi snadné například pomocí fotografie nebo pomocí skeneru.

Formáty

Používané formáty souborů rozlišujeme jako nekomprimované a komprimované, komprimované pak na formáty s bezeztrátovou či ztrátovou kompresí:

Gimp (pdf soubory):

 1. lekce: Stažení a instalace
 2. lekce: Uživatelské rozhraní
 3. lekce: Získání a uložení obrázku
 4. lekce: Lupa, pohledy a další zobrazení
 5. lekce: Ořez, měření vzdáleností a úhlů
 6. lekce: Práce s výběry, základní druhy výběrů, úpravy a uložení výběrů
 7. lekce: Práce s výběrem podle barvy, inverze výběru
 8. lekce: Inteligentní nůžky
 9. lekce: Bézierův výběr (Vytvořit a upravit cesty)
 10. lekce: Kreslící nástroje
 11. lekce: Nástroje pro retuš
 12. lekce: Transformace obrazu
 13. lekce: Vrstvy
 14. lekce: Práce s textem
 15. lekce: Maska
 16. lekce: Úprava barev, kapátko, odstranění červených očí
 17. lekce: Histogram
 18. lekce: Filtry
 19. lekce: Animace
 20. lekce: Tvorba koláže