Příklad 5.

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA

logo

 Autor Ing. Marta Bechyňová
Číslo materiálu 4_1_INF_12
K dispozici nahttp://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-5/
Datum vytvoření
 1. 10. 2012
Druh učebního materiálu webová stránka
Ročník1.
Anotacewebová stránka pro vytvoření vývojového diagramu a programu v Pascalu pro výpočet aritmetického průměru
Klíčová slovaalgoritmus, aritmetický průměr
Vzdělávací oblastInformační a komunikační technologie
Očekávaný výstupStudenti se naučí vytvořit vývojový diagram a program v Pascalu pro výpočet aritmetického průměru.
Zdroje a citace[online]. [cit. 2012-10-19]. Dostupné z:

http://www.spsemoh.cz/vyuka/algor/index.htm

 

dum

 

Příklad 5.

 • Formulace problému
  Sestavte algoritmus, který vypočítá aritmetický průměr z posloupnosti celých kladných čísel končící nulou, která do posloupnosti nepatří.
  a) předpokládejte, že posloupnost není prázdná
  b) posloupnost může být prázdná (hned první přečtené číslo je 0).
 • Analýza úlohy
  Vstupní údaje: jedno z čísel posloupnosti C
  Výstupní údaje: aritmetický průměr PRUMER (počet čísel POCET, součet čísel SUMA)
  Analýza: aritmetický průměr se počítá podělením součtu členů posloupnosti jejich počtem.
  a) Protože nevíme, kolik čísel bude posloupnost obsahovat (víme jen, že minimálně jedno), budeme průběžně během čtení jednotlivých členů posloupnosti aktualizovat počet a součet čísel. Pro čtení zvolíme cyklus s podmínkou na konci, protože první číslo je určitě členem posloupnosti a bude se tedy zpracovávat.
  b) V případě, že posloupnost bude prázdná, nelze počítat průměr, protože počet čísel je nula a nulou nelze dělit. Pro čtení posloupnosti zvolíme cyklus s podmínkou na začátku, abychom nezpracovávali nulu, pokud by byla hned první.
 • Sestavení algoritmu a)

  Vývojový diagram:

  Zápis programu

  var
   C,POCET,SUMA : integer;
   PRUMER : REAL;
  begin
   POCET:=0;
   SUMA:=0;
   readln(C);
   repeat
    POCET:=POCET+1;
    SUMA:=SUMA+C;
    readln(C);
   until C=0;
   PRUMER:=SUMA/POCET;
   writeln('Průměr : ',PRUMER);
  end.
 • Sestavení algoritmu b)

  Vývojový diagram:

  Zápis programu

  var
   C,POCET,SUMA : integer;
   PRUMER : REAL;
  begin
   POCET:=0;
   SUMA:=0;
   readln(C);
   while c<>0 do
    begin
     POCET:=POCET+1;
     SUMA:=SUMA+C;
     readln(C);
    end;
   if POCET>0
    then
     begin
      PRUMER:=SUMA/POCET;
      writeln('Průměr : ',PRUMER);
     end
    else
      writeln('Prázdná posloupnost');
  end.

Příklady:

 1. Sestavte algoritmus, který vypočítá aritmetický průměr z posloupnosti známek končících nulou a zjistí počet pětek.
 2. Sestavte algoritmus, který vypočítá průměrný počet žáků ve třídě po zadání  počtu žáků v jednotlivých třídách, zadávání ukončete nulou.
 3. Sestavte algoritmus, který průměrnou hmotnost žáka z posloupnosti hmotností jednotlivých žáků končících nulou.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*