7. Základní algoritmické konstrukce

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA

logo

 Autor Ing. Marta Bechyňová
Číslo materiálu 4_1_INF_07
K dispozici nahttp://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/7-zakladni-algoritmicke-konstrukce/
Datum vytvoření
 1. 10. 2012
Druh učebního materiálu webová stránka
Ročník1.
Anotacewebová stránka pro osvojení základních algoritmických konstrukcí a jejich přepisování do programovacího jazyka Pascal.
Klíčová slovaPodmíněný příkaz, cyklus, větvení, Pascal
Vzdělávací oblastInformační a komunikační technologie
Očekávaný výstupStudenti si osvojí základní algoritmické konstrukce a naučí se je přepisovat do programovacího jazyka Pascal.
Zdroje a citace[online]. [cit. 2012-10-14]. Dostupné z:

http://www.spsemoh.cz/vyuka/algor/index.htm

 

dum

7. Základní algoritmické konstrukce

Algoritmy lze teoreticky sestavovat libovolně, ale vzhledem k přehlednosti a úmyslně omezeným možnostem programovacích jazyků se musí dodržovat několik zásad:

Algoritmus

 • má mít jeden začátek a jeden konec
 • musí být složen pouze ze základních algoritmických konstrukcí
Název
popis
DiagramSlovní vyjádřeníZápis v Pascalu
Složený příkaz
je posloupnost příkazů, které se postupně provedou jako jeden celek (příkaz)
proveď příkazy p1, p2, p3.
begin
 p1;
 p2;
 p3;
end;
Úplný podmíněný příkaz
umožňuje rozdělit program do 2 větví podle toho, zda je nebo není splněna podmínka
Jestliže platí podmínka p,pak proveď příkaz p1, jinak proveď příkaz p2.
if p
 then p1
 else p2;
Neúplný podmíněný příkaz
umožňuje provést příkaz jenom tehdy, když je splněna podmínka
Jestliže platí podmínka p,pak proveď příkaz p1.
if p then p1;
Vícenásobné větvení
slouží k zadání vícenásobného větvení
caseJestliže výraz je roven konstanta1, proveď příkaz1, jestliže výraz je roven konstanta2, proveď příkaz2,…, jestliže výraz je roven konstantaN, proveď příkazN, jinak proveď příkaz.
case
vyraz of
konstanta1:
 příkaz1;
konstanta2:
 příkaz2;
….
konstantaN:
 příkaz N;
else
příkaz;
end;
Cyklus s podmínkou na začátku
Když podmínka není na počátku splněna, cyklus nemusí proběhnout ani jednou.
Zatímco platí podmínka p, prováděj příkaz p1.
while p do p1;
Cyklus s podmínkou na konci
Tento cyklus musí proběhnout aspoň jednou.
Opakuj příkaz p1, dokud neplatí podmínka p.
repeat
 p1;
until p;
Cyklus se známým počtem průchodů (s řídící proměnnou)
Cyklus proběhne n krát
v obecném případě (pro i od m do n) proběhne (n-m+1) krát
pokud m>n tak neproběhne ani jednou.
i je řídící proměnná – musí být celočíselná!
pro i od 1 do n prováděj příkaz p1.
během provádění cyklu řídící proměnná cyklu i postupně nabývá hodnot 1, 2, 3,…,n.
for i:=1 to n
do p1;

pozn.: Vývojové diagramy cyklů mají jako jediné zpětnou větev. Standartní chybou u opakování s podmínkou bývá cyklus „s podmínkou uprostřed“. Zpětná větev musí buď začínat hned za podmínkou, nebo se musí vracet těsně před podmínku.

 


Složené algoritmické konstrukce

 

 • Jednotlivé základní algoritmické konstrukce lze do sebe vnořovat.
 • Místo jednotlivých příkazů v konstrukcích mohou být celé složené příkazy.
begin
 while p do
  begin
   p1;
   if Q
    then
     begin
      p2;
      p3;
     end;
  end;
end.

pozn.: příkaz cyklu s podmínkou na konci (repeat … until p) má v jazyce Pascal jako jediný výjimku: pokud má provádět sekvenci příkazů, tato nemusí být uzavřena v programových závorkách begin … end.

Opakování:

 1. Vyjmenuj základní algoritmické konstrukce.
 2. Popiš, co je to podmíněný příkaz, vyjmenuj druhy podmíněných příkazů.
 3. Jak se zapisují podmíněné příkazy v Pascalu?
 4. Vysvětli, co je to cyklus.
 5. Vyjmenuj druhy cyklů.
 6. Jak se zapisují cykly v Pascalu?
 7. Nakresli vývojové diagramy cyklů v Pascalu
 8. Co je to složený příkaz a jak se zapisuje v Pascalu?
 9. K čemu slouží vícenásobné větvení?

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*