Fyzika

Tepelné konstanty látek – tabulky

Fyzikální olympiáda E, F

Světelné jevy (prima)  Fáze Měsíce, zatmění Měsíce, zatmění Slunce

Úlohy o pohybu  Úlohy – práce, výkon, energie, účinnost

Úlohy – teplo

Úlohy hydrostatika

Úlohy rezistory

Zvuk_01.pdf    Zvuk_02.pdf    Zvuk_03.pdf    Zvuk_04.pdf

Zvuk_05.pdf    Zvuk_06.pdf    Zvuk_07.pdf

Fyzikální veličiny

Středoškolská fyzika a informatika s testy a příklady

Převody jednotek online

převody – délka  převody – hmotnost  převody – plocha  převody – objem

Prstencové zatmění Slunce – video

Zatmění Měsíce – video

Zatmění Slunce a Měsíce – video

vlneni.doc – odkaz

Chvění mechanických soustav

kmitani.zip – odkaz

Vypracovaná témata z fyziky

JAVA Aplety a FLASH animace

Fyzikální web

Fyzika a informatika pro ZŠ

Fyzika na ZŠ Vltava

Fyzika pro SŠ

Výsledek obrázku pro model atomu

Související obrázek

Výsledek obrázku pro magnetické indukční čáry tyčového magnetu

Související obrázek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro magnetické indukční čáry tyčového magnetuSouvisející obrázek

 Výsledek obrázku pro magnetické pole Země

Přehled vzorců a pojmů *

Jednotky
VeličinaZnačka veličinyJednotkaZnačka jednotky
Délkalmetrm
plochaSmetr čtverečním2
hmotnostmkilogramkg
objemVmetr krychlovým3
hustotaρ (čti ró)kilogram na metr krychlovýkg/m3
teplotatCelsiův stupeňC
rychlostvmetr za sekundum/s
sílaFnewtonN
moment sílyMnewtonmetrN.m
tlakppascalPa
práceWjouleJ
výkonPwattW
teploQjouleJ
elektrický nábojQcoulombC
napětíUvoltV
proudIampérA
el. odporRohmW
    
Konstanty
názevznačkahodnota + jednotka
tíhové zrychleníg9,81N/kg
elementární náboje1,6 . 10-19C
normální tlak (atmosférický)pn101 325 Pa
rychlost světla ve vakuucpřibližně 300 000 km/s
Vzorce
Veličina  VzorecPoznámka
hustotaρ= m/V 
rychlostv = s/t 
tíhová sílaFG = mg 
tlakp = F/S 
hydrostatický tlakph = hρg 
tlaková síla kapalinyFh = Shρg 
vztlaková sílaFvz = Vρkgplatí pro plyn i kapalinu,
V – objem tělesa v kapalině či plynu,
ρk –  hustota plynu či kapaliny v níž se těleso nachází
práceW = Fstaké W = Pt
výkonP = W/ttaké P = F.s/t = Fv
protože s/t je v
polohová energie tělesaEp = mgh 
   
teploQ = cm(t – t0)c – měrná tepelná kapacita látky,
t0 je počáteční teplota tělesa,
t je konečná teplota tělesa.
Pokud je t0 > t, prohodíme je
Ohmův zákonI = U/RI – el. proud v ampérech,
U – el. napětí ve Voltech,
R – el. odpor v ohmech
2 rezistory za sebou (sériově)R = R1 + R2vše v ohmech
2 rezistory vedle sebe (paralelně)R = (R1*R2)/(R1 + R2)vše v ohmech
   
Elektrická práceW = UQ = UIt = PtW – el. práce v joulech nebo wattsekundách,
Q, U, I, t, ve C, V, A, s
Elektrický příkonP = W/t = UI = RI2P – el. příkon ve wattech, W – el. práce v joulech , zbytek výše

žárovka magnet planety