8. Řešené příklady

Příklad 1.

 • Sestavte algoritmus, který zjistí součin čísel A,B,C,D a vytiskne ho.

Příklad 2.

 • Sestavte algoritmus pro výpočet obvodu kruhu.

Příklad 3.

 • Sestavte algoritmus, který určí, kolik ze tří čísel A, B, C je záporných.

Příklad 4.

 • Sestavte algoritmus, který určí, kolik z daného počtu čísel je záporných.

Příklad 5.

 • Sestavte algoritmus, který vypočítá aritmetický průměr z posloupnosti celých kladných čísel končící nulou, která do posloupnosti nepatří.
  a) předpokládejte, že posloupnost není prázdná
  b) posloupnost může být prázdná (hned první přečtené číslo je 0).

Příklad 6.

 • Sestavte algoritmus, který určí nejmenší prvek posloupnosti celých čísel s předem známým počtem prvků.

Příklad 7.

 • Sestavte algoritmus, který určí největší prvek a počet jeho výskytů v posloupnosti kladných celých čísel ukončené nulou, která do posloupnosti nepatří.

Příklad 8.

 • Sestavte program, který po zadání znaku z klávesnice vypíše zprávu, zda je znakem velké nebo malé písmeno nebo číslice nebo jiný znak.

Příklad 9.

 • Sestavte algoritmus, který hledá největšího společného dělitele dvou čísel. Vychází ze známého Euklidova algoritmu, kdy menší číslo se odečítá od většího tak dlouho, dokud si obě nejsou rovna. Výsledná hodnota je pak hledaným největším společným dělitelem. obsahu kruhu.

Příklad 10.

 • Sestavte algoritmus, který po zadání několikaciferného čísla z klávesnice určí jeho ciferný součet.

Příklad 11.

 •  Vytvořte algoritmus pro zadání PIN do mobilu.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*