Příklad 3: Algoritmus přechodu křižovatky, řízené semaforem

Příklad 3: Algoritmus přechodu křižovatky, řízené semaforem

 • Formulace problému
  Přejdi na druhou stranu ulice.
 • Analýza úlohy
  Vstupní údaje: přechod se semaforem
  Výstupní údaje: pozice na druhé straně ulice
  Analýza: přes přechod se nechodí na červenou
 • Sestavení algoritmu
  Slovní popis:

  1. Dojdi až k semaforu
  2. Svítí na semaforu červená?
   ANO – Čekej, vrať se na bod 2
   NE – Pokračuj bodem 3
  3. Přejdi přes přechod

Úkol:

Přemýšlej, zda uvedený algoritmus ošetřuje všechny možnosti, které mohou při přecházení vozovky nastat. Pokud ne, uveď, co bylo opominuto a algoritmus oprav.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*