Příklad 8.

 

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA

logo

 

 Autor Ing. Marta Bechyňová
Číslo materiálu 4_1_INF_15
K dispozici nahttp://www.ivt.mzf.cz/algoritmizace-a-programovani/uvod-do-algoritmu/8-resene-priklady/priklad-8/
Datum vytvoření
 1. 10. 2012
Druh učebního materiálu webová stránka
Ročník1.
Anotacewebová stránka pro vytvořenít vývojového diagramu a programu v Pascalu pro určení typu znaku zadaného z klávesnice pomocí vícenásobného větvení
Klíčová slovaalgoritmus, zadání znaku z klávesnice
Vzdělávací oblastInformační a komunikační technologie
Očekávaný výstupStudenti se naučí vytvořit vývojový diagram a program v Pascalu pro určení typu znaku zadaného z klávesnice pomocí vícenásobného větvení.
Zdroje a citace[online]. [cit. 2012-10-20]. Dostupné z:

http://pascal.webz.cz/kurs/lekce/lekce4.htm

 • dum

  Příklad 8.
 • Formulace problému

  Sestavte algoritmus, který po zadání znaku z klávesnice určí, zda je znak malé či velké písmeno, číslo anebo jiný znak a zprávu o tom napíše na obrazovku.

 • Analýza úlohy

  Vstupní údaje: znak Z

  Výstupní údaje: text je malé písmeno, je velké písmeno, je číslo, je  jiný znak

  Analýza: znak je velké písmeno, pokud leží mezi znaky A až Z, malé písmeno mezi znaky a až z, číslo mezi znaky 1 až 9, jinak je to jiný znak.

 • Sestavení algoritmu
Vývojový diagram:

 

Zápis programu
program znaky;
var z:char;
Begin
 writeln('zadej znak: ');
 readln(z);
 Case Z of
  'A'..'Z' : writeln(Z,' je velke pismeno');
  'a'..'z' : writeln(Z,' je male pismeno');
  '0'..'9' : writeln(Z,' je cislice');
 else writeln(Z,' je jiny znak');
 end;
 readln;
end.

Příklady:

 1. Sestavte algoritmus, který po zadání čísla známky z klávesnice přepíše známku na text a pokud se zadá jiné číslo než známka, napíše o tom zprávu na obrazovku.
 2. Napište program, který zjistí váš index tělesné hmotnost (BMI) a patřičně je okomentuje. Vstupní hodnoty jsou vaše výška a váha. BMI spočtete jako podíl hmotnosti (v kg) a druhé mocniny výšky (v m). Výsledky:
  podváha: BMI nižší než 19. Tento stav je spojen s hrozícími zdravotními riziky, měli byste alespoň mírně přibrat.
  ideální váha: BMI je v rozmezí 19 – 25. Máte ideální váhu.
  mírná nadváha: BMI je v rozmezí 25 – 30. Zdravotní rizika spojená s tělesnou hmotností jsou mírně zvýšená.
  obezita 1. stupně (mírná): BMI je v rozmezí 30 – 35. Hrozí vám velká zdravotní rizika, začněte s dietním programem.
  obezita 2. stupně (střední): BMI je v rozmezí 35 – 40. Hrozí vám velmi vysoká zdravotní rizika, jděte k lékaři.
  obezita 3. stupně (těžká): BMI je vyšší než 40. Urychleně se svou hmotností něco dělejte, jste v ohrožení života.