Corel Draw

 1. Úplné základy (web – slovensky)
 2. Základní funkce Corel Draw I. (Tutorial pro grafiky Bastard.cz – video youtube)
 3. Základní funkce Corel Draw II. (Tutorial pro grafiky Bastard.cz – video youtube)
 4. Slučování, ořezávání a transformace objektů v Corel Draw (video – youtube)
 5. Bezierova křivka, barvy a vrstvy v Corel Draw
 6. Práce s textem (video – youtube)
 7. Vektorizace rukou kresleného obrázku (video – youtube)
 8. Práce s barvami v Corel Draw a využití v polotónech (video – youtube)
 9. Tvorba loga – hlava koně (video youtube)
 10. Duplikace, opakování akce  – kytička (video youtube)
 11. Efekt vody a stín (video youtube španělsky)
 12. Průhlednost, přechody, 3 D (video youtube anglicky)
 13. Logo Tchibo (video – youtube)
 14. Bakalářská práce – praktická část (pdf)
 15. Logo
 16. Zářivé písmo
 17. Reklama, inzerát