23. Zpracování databází

 

 • Databázové systémy – definice, databáze, správa dat
 • Systém Access – vlastnosti, relační databáze, objekty v databázi
 • Datové tabulky – typy dat, úpravy, import dat, vztahy – relace
 • Zpracování dat – dotazy, formuláře a sestavy

Databázové systémy

Databáze historie a teorie

tabulka

 • Definice
  • systémy pro ukládání, zpracování a zpřístupnění velkých skupin dat
  • zahrnuje řídící software a vlastní data
 • Databáze – uspořádaná skupina dat
  • hierarchické, síťové, objektové a relační uspořádání dat
  • Síťové databáze – klienti přistupují k datům soustředěným na datovém serveru
  • Místní databáze – databázový systém je provozován na jediném počítači
 • SŘBD – software pro řízení báze dat
  • Oracle, MySQL, MS SQL server, MS Access, OO Base

Systém Access

 • Vlastnosti systému
  • systém pro správu relačních databází od Microsoftu, součást balíku MS Office
  • přehledné grafické rozhraní pro vývoj i správu databáze
  • možnost správy místní i síťové databáze
  • databáze uložena v souboru mdb (2003,2007) nebo accdb
  • hlavním objektem databáze jsou tabulky – relace
 • Relační databáze – tabulkové uspořádání dat (nejobvyklejší)
  • relace (table) = tabulka
  • záznam (record) = řádek tabulky
  • vlastnost (attribute) = sloupec tabulky
  • pole (field) = buňka tabulky
  • vztah (relationship) = vztahy mezi daty v tabulkách
 • Objekty v databázi
  • datové tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a programové moduly

Datové tabulky

 • Typy dat
  • čísla – celá, desetinná, automatické číslo
  • text – max. 255 znaků, memo – max. 65 535 znaků
  • datum a čas, logická hodnota, hypertextový odkaz
  • OLE objekt – soubory, obrázky …
 • Úpravy
  • Návrhové zobrazení
   • primární klíč, typ dat, titulek, formát dat, vstupní maska, ověřovací pravidlo
  • Tabulkové zobrazení
   • zápis a editace dat, pořadí sloupců, změna titulků, řazení a filtrace dat
 • Import dat
  • databáze Access, tabulka Excel, soubory TXT a XML
 • Vztahy relace
  • vztahy mezi klíčovými poli (vlastnostmi) tabulek
  • 1:1 – jména – bydliště
   • jednomu záznamu v tabulce odpovídá jeden záznam v druhé tabulce
  • 1:N – spisovatel – knihy
   • jeden záznam v první tabulce odpovídá více záznamům v druhé tabulce, jednomu záznamu z druhé tabulky odpovídá jeden záznam z první tabulky
  • M:N – čtenáři – knihy
   • jednomu záznamu v první tabulce odpovídá více záznamů v druhé tabulce a naopak

Zpracování dat

 • Dotazy – pojmenované definice pro výběr dat z jedné nebo více tabulek
  • Výběrové – využití výběrových kritérií a logických operací
  • Souhrnné – možnost souhrnných operací – suma, avg, count, min, max
  • Vytvářecí – možnost tvorby nových položek výpočtem – využití tvůrce výrazů
 • Formuláře – pojmenovaná okna pro zadávání, editaci a zobrazení dat
 • Sestavy – pojmenované přehledy dat pro zobrazení a tisk